Cordaan, Regio Zuid


Locatie

2, Nieuw Herlaer, 1083 BD AMSTERDAM, Nederland

organisatie nummer: 1237727

Wat is het doel van uw organisatie?

Het bieden van huisvesting, welzijn en zorg aan ongeveer 450 ouderen verdeeld over 4 locaties in Amsterdam Zuid. Daarnaast bieden we aan buurtbewoners zorgvoorzieningen zoals dagbesteding, tijdelijke opname, palliatieve zorg, een internetcafe en restaurant. Vrijwilligers worden ingezet ter aanvulling en ondersteuning van de beroepskrachten. Bij sommige activiteiten werken zij samen met de beroepskrachten. Met de inzet van vrijwilligers kunnen wij de bewoners extra aandacht en activiteiten aanbieden. Sfeer: Er ligt een hoge werkdruk op de medewerkers om alle taken goed uit te voeren. Onder vrijwilligers is de sfeer open en hartelijk. Goede samenwerking en bereidheid elkaar te helpen. Combinatie van verpleging en verzorging en cliënten met een verstandelijke beperking.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Cordaan biedt zorg en ondersteuning aan ouderen. De wensen van de cliënten omtrent welzijn en zorg staan centraal. Ook volwassenen met een verstandelijke beperking ontvangen van ons ondersteuning.

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

In de verschilende locaties van Cordaan regio Zuid bieden we de cliënten een scala aan activiteiten waarin vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. Het maakt niet uit of u veel of weinig tijd heeft, U bepaalt zelf de frequentie. Wij bieden een goede introductie, begeleiding, scholing, reiskostenvergoeding en een gezellige sfeer.
Naam
S.Y. Wu
E-mailadres
swu@cordaan.nl
Telefoonnummer
06 25550861