Bi+ Nederland

Bi+ Nederland is de landelijke organisatie die werkt aan bi+ emancipatie en bi+ inclusie in Nederland. Bi+ is hierbij een parapluterm voor iedereen die om meer dan één gender valt. Denk aan labels zoals biseksueel, panseksueel, queer, fluïde etc. Veel bi+ mensen labelen zichzelf ook niet. Daarbij zijn er naar schatting 1 miljoen Nederlanders met bi+ gevoelens en/of ervaringen.

Onze doelstelling als stichting is als volgt:

“Het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.”

2 vacatures gevonden

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Secretaris. Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Penningmeester. Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap. Wij richten ons op