Blik op Talent

Blik op Talent zet zich in voor de bewoners van Amsterdam. Wij ontwikkelen en voeren projecten uit die de participatie van bewoners vergroten. Van het meedoen aan activeiten in de wijk, toeleiding naar vrijwilligerswerk en betaald werk, tot persoonlijke begeleiding en groepstrainingen. Ons team bestaat uit professionele en vrijwillige krachten, die zich met hart en ziel inzetten om anderen te helpen hun wensen en doelen in het leven te realiseren. Wij zijn nadrukkelijk actief op het niveau van de wijk, als participatie-motor. Dit is de plek waar de mensen leven en waar vanuit de mensen zich verder ontwikkelen met behulp van onze trainingen en begeleiding. Tegelijkertijd bevorderen wij het sociale vangnet in de wijk, doordat wij de deelnemers stimuleren hieraan een bijdrage te leveren. Wij werken vanuit het principe dat met persoonlijk contact en met een aanstekelijke enthousiasmerende houding de beste resultaten worden geboekt. Wij streven naar duurzaamheid: naar permanente participatie in de samenleving. Maatwerk en individuele aandacht zijn daarbij van groot belang. Om dit doel te bereiken werkt Blik op Talent veel samen met ketenpartners zoals maatschappelijke- en zorginstellingen, zelforganisaties, opleidingsinstituten en het lokale bedrijfsleven.

De rode lijn in de activiteiten en projecten van Blik op Talent is het stimuleren van participatie. Wij geloven dat het actief deelnemen aan de samenleving goed is voor het individu en de samenleving. Op dit moment organiseren wij o.m. de volgende projecten: het MBO opleidingsproject ‘Wijkleerschool’, vrijwillige coachingsprojecten voor Vluchtelingen en vrouwen, empowermenttrainingen voor volwassenen en jongeren en organisatie-ontwikkeltrajecten voor vrijwilligersorganisaties.

Blik op Talent is op zoek naar vrijwilligers voor het coachingsproject voor vrouwen dat wij uitvoeren namens de Vrouwenacademie West (VAW). Wij zoeken hiervoor Amsterdammers die zich willen inzetten voor vrouwen uit Amsterdam West met een hulpvraag. Met geinteresseerde vrijwilligers organiseren wij altijd allereerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek horen we graag over de ambities en talenten van de vrijwilliger, zodat we een goede match kunnen maken. Een aantal maal per jaar komen de vrijwillige coaches bij elkaar voor feedback en intervisie. Op deze manier is de coaching leerzaam en een verrijking voor de coach en voor de bewoner.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak