Buurthulp Oost

Buurthulp Oost bouwt aan een samenleving waarin buurtbewoners oog hebben voor elkaar. We versterken de sociale verbanden en netwerken rond de meest kwetsbare bewoners. We zijn er voor die mensen die het niet redden met hun eigen netwerk omdat het netwerk afwezig is of overbelast. Daarbij gaat het om ouderen, gezinnen, en om mensen die leven in armoede en te maken hebben met eenzaamheid. We richten ons daarbij op onze buurt, Amsterdam Oost. We werken aan dit ideaal door het vormen van een gemeenschap van bevlogen buren die elkaar op allerlei manieren en plaatsen blijven versterken in het goede werk dat ze doen. De wederkerigheid, de diversiteit en dat empowerment willen we koesteren want dat is een geweldige tegenkracht tegen armoede, vervreemding en uitsluiting.

In stadsdeel Oost mobiliseren en rusten we burgers (volwassenen maar ook jongeren) toe om vanuit de presentiemethodiek buurtgenoten te ondersteunen. Deze vrijwilligers worden getraind om vertrouwenspersoon te zijn. De vertrouwenspersonen zijn een mix van kwetsbare en sterke buurtbewoners.

Wij steken veel energie in de begeleiding van de vrijwilligers, bieden hen goede faciliteiten en groeimogelijkheden.

2 vacatures gevonden

Ha buur! Wij zijn op zoek naar handige buurtbewoners die van betekenis willen zijn voor een buurtgenoot. Kleine reparatie, kast in elkaar zetten, spullen naar het grofvuil tillen, een boodschap doen.. iets voor jou? Buurthulp Oost wil je graag verbinden aan een buurtgenoot die wel

Met onze bakfiets gevuld met koffie en thee fietsen we op zaterdagochtend langs buurtbewoners om samen een bakkie te doen en even te kletsen. Stap uit je bubbel, ga mee en ontmoet je buurtgenoten! Veel oudere buurtgenoten kunnen niet zo makkelijk meer zelf de deur