Combiwel Nieuw-West

Een Huis van de Wijk is een voorziening in de wijk die onderdak biedt aan verschillende groepen mensen en activiteiten. Er is veel te doen in een Huis van de Wijk: van ontmoetingsactiviteiten en cursussen tot aan informatie en advies, sociale activering en gebruik van ruimten. Het Huis van de Wijk is een plek voor alle bewoners. Organisaties zullen er bewonersgroepen en vrijwilligers ondersteunen en bewoners betrekken om actief in en voor de buurt te zijn. Het aanbod is afhankelijk van wat bewoners willen en nodig hebben. Bewoners en organisaties vragen dan ook zelf geld aan voor het uitvoeren van activiteiten, niet het Huis van de Wijk.Zo komt er een programma dat bewoners nodig hebben, niet een programma dat vanachter een bureau bedacht is.

Activiteiten door bewoners en vrijwilligers geinitieerd.

Vrijwilligers dragen bij de kwaliteit van de dienstverlening te verbreden en te verdiepen en te verdiepen. Het vrijwilligerswerk biedt de kans te om kennis, ervaring en vaardigheden op te doen (vergroten kansen op de arbeidsmarkt, netwerkontwikkeling) en vrijwilligers de gelegenheid te bieden hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen en te delen.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak