De Groene vingers

Is een Buurtinitatief dus geen stichting of vereniging. Wij zijn een groep actieve buurtbewoners in de wijk Amsteldorp, stadsdeel Oost. Speerpunten zijn leefbaarheid, sociale participatie en communicatie en samenwerking met voor de wijk belangrijke instanties. Er werken alleen vrijwilligers uit de buurt.

Project SOEN (schoon, opgeruimd, netjes); noteren waar vuil ligt en er wordt opgeruimd. Project Groene Vingers; tuinen onderhouden van bewoners die dat zelf niet, meer, kunnen. Project Buurtgesprek; contact leggen en houden met eenzame en/of geïsoleerde buurtbewoners.

Interessant voor buurtbewoners.

1 vacatures gevonden

Heb jij groene vingers? Help dan bij het opknappen en onderhouden van tuinen van ouderen in Amsterdam Oost/ buurt Amsteldorp. TAAKOMSCHRIJVING Groene Vingers is een actieve buurtgroep (onderdeel van Amsteldorp Actief) die de tuintjes onderhoudt van ouderen, die dat niet meer zelf kunnen. Houdt u