Free Press Unlimited

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Terwijl ieder mens onafhankelijke informatie nodig heeft om zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor mensen in landen waar geen of beperkte persvrijheid is. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, draagt Free Press Unlimited eraan bij dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen én houden tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen.

Free Press Unlimited werkt in ruim veertig landen, in die gebieden waar zij een verschil kan maken. Free Press Unlimited richt zich daar op het versterken van lokale mediaprofessionals en -organisaties. Samen met deze partners creëren wij ruimte voor mensen om zich vrij te uiten, om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen en om zich te informeren over wat er speelt in hun omgeving. In ieder gebied werken we met lokale mediapartners journalisten, mediapioniers en mediaorganisaties die het verschil kunnen maken. Free Press Unlimited ondersteunt deze change agents bij hun ontwikkeling. Wij doen dit op verschillende manieren: We ontwikkelen onafhankelijke mediakanalen. We geven gemarginaliseerde groepen mensen een stem in de media; We trainen en adviseren media professionals en geven hen zo een voorsprong met kennis; We ondersteunen media pioniers met slimme ondernemersideëen.

We zijn een internationale organisatie met medewerkers met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Alle medewerkers zetten zich iedere dag in voor persvrijheid en mensenrechten.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak