Marhaba

Zoals hierboven kort geschetst, streeft Marhaba naar een veilige en leefbare woon- en leefomgeving in bredere zin. In dit kader wil onze organisatie een bijdrage leveren aan de dialoog tussen diverse bewoners en bewonersgroepen met verschillende achtergronden. Ook heeft Marhaba zich het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van haar achterban binnen de Nederlandse samenleving, met name in Amsterdam Nieuw-West als doel gesteld. Via verschillende activiteiten werkt Marhabaaan onderlinge saamhorigheid, respect en solidariteit binnen de eigen gemeenschap en deze ook met anderen te stimuleren. Marhaba behartigt vooral de belangen van haar achterban. Als bewonersgroep willen wij als trefpunt fungeren waar onze achterban spontaan en laagdrempelig kan ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook zijn wij een schakel voor algemene instellingen en onze achterban. In deze zin wil Marhaba ook een signalerende rol vervullen. Marhabatracht haar doelen te verwezenlijken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, spreekuren, beter bewegen, thematische debatten, het verstrekken van informatie en het realiseren van verschillende cursussen.

computerlessen voor ouderen, Bewegen voor ouderen, informatiebijeenkomst, voorlichtingen wijeenkomsten, en ook voor eenzaamheid, mesen helpen voor brieven lezen bellen schrijven…….

ons organisatie is blij mij om de vrijwilligers me te helpen, en Sommes u ontvangt een financiele vergoeding, zoals( vvvbon, bloemetje of een bijdraag)

1 vacatures gevonden

Wij zoeken een geduldige vrijwilliger die de tijd neemt om de ouderen te helpen op de computer. Het is fijn als je 1 of 2 keer per week kan helpen bij de computerles. De computerlessen zijn op dinsdagochtend (10:00 – 12:00). en Donderdagochtend (10:30 –

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak