Nisa for Nisa

Doelstelling: Nisa for Nisa is een culturele en educatieve organisatie voor voornamelijk Marokkaanse vrouwen. Nisa is een laagdrempelige stichting die vrouwen helpt hun weg te vinden in de samenleving, gezelligheid biedt en vrouwen de gelegenheid geeft de deur uit te komen. Nisa doet dit d.m.v. cursussen, voorlichting op velerlei terrein, koffie-ochtenden en direkte hulp. Taakverdeling: Coördinatie door Fatima Sabbah, zij is tevens voorzitter van het bestuur. De cursussen en voorlichtingsavonden worden gegeven door vrijwilligers. Tevens is er een samenwerkingsverband met Encemo. Geschiedenis: Nisa bestaat sinds maart 2002, is opgericht door Fatima Sabbah, omdat zij weet waar de Marokkaanse vrouwen behoefte aan hebben. Zij heeft een geheel eigen methode van werken en signaleerde dat er niets was voor deze vrouwen. Sfeer: Een warme, ongedwongen sfeer. Bijzonder detail: De organisatie is alleen toegankelijk voor vrouwen, omdat anders veel vrouwen niet kunnen of mogen komen.

Stichting Nisa for Nisa, organiseert culturele en educatieve activiteiten voor migrantenvrouwen in Amsterdam Nieuw-West. Ook ondersteunt de stichting vrouwen die in de problemen zijn gekomen door hen een luisterend oor te bieden en met advies en doorverwijzing terzijde te staan.

Nisa for Nisa kan het beste omschreven worden als een professionele vrijwilligersorganisatie. Veel van de activiteiten worden daadwerkelijk door vrijwilligsters uitgevoerd. Voor veel vrijwilligsters is Nisa for Nisa een eerste opstap naar meer participatie.

1 vacatures gevonden

Wij zoeken een penningmeester! Wie helpt deze stichting die zich inzet voor vrouwen in Nieuw West? 1. Taakomschrijving • Opstellen en bijwerken van begrotingen en liquiditeitsprognoses • Ondersteuning/advies bij subsidie aanvragen • Monitoren van de financiële administratie van de stichting • Rapporteren aan het

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak