Noordje

We willen jongeren in de leeftijd 6 t/m 18 jaar kennis laten maken met kunst/beeldende vorming en creatief schrijven, teneinde hun zelfontplooing te stimuleren. Doelgroep in Amsterdam Noord.

We organiseren projecten, workshops, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling op scholen, op locatie en in de Zamenhofstraat 14 B in Noord. Verder evenementen, vakantieprojecten, atelier, popupacties.

Het bereiken van kinderen, die niet gestimuleerd worden in kunstbeleving en taalontwikkeling (en daarmee ook vaak andere activiteiten), met de bedoeling hen een grote mate van zelfontplooiing te bieden. We zijn een dynamische organisatie met een plezierige werksfeer en hebben een grote ambitie. De organisatie bestaat sinds december 2007.

6 vacatures gevonden

Noordje zoekt enthousiaste begeleiders voor (kunst)projecten op basisscholen! Noordje organiseert regelmatig korte lessenreeksen op verschillende basisscholen in Amsterdam Noord. Kunstdocenten van Noordje komen in de klas om inspirerende kunstlessen te geven. We gaan net een stapje verder dan de reguliere BeVo les en laten

Noordjes Schrijflab is er ook in West. Wist je dit al? Bij Noordje maken kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar kennis met kunst en cultuur. Ook ontwikkelen ze hun creativiteit om hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten, en te leren samenwerken. Daarnaast gebruikt

Noordjes Online Boekenclub groeit! Daarom zoeken we enthousiaste vrijwilligers die met de kinderen willen lezen Stel toch eens voor: vanuit je eigen huis of kantoor (zonder reistijd of ander gedoe) echt iets kunnen betekenen voor kinderen die dat verdienen. Nou, dat kan!! En wel

Voor het team van Amsterdam Schrijflab op School (De Botteloef) zijn wij op zoek naar begeleiders die wekelijks op de donderdag en in teamverband kinderen uit groep 5 tot en met 8 begeleiden. Noordje organiseert kunst- en taalprojecten op school en in de wijk voor

Noordjes Schrijfab in de OBA Banne zoekt enthousiaste vrijwilligers! Iedere woensdagmiddag van 15:00-17:00 is er in de OBA Banne Noordjes Schrijflab. Hier worden kinderen van 6 t/m 12 jaar geholpen met taal, schrijven en het ontwikkelen van hun creativiteit. Samen lezen we boeken uit

Noordje organiseert kunst- en taalprojecten in de wijk en op school voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar in Amsterdam Noord. Bij Noordje komen kinderen tussen de 6 en 16 jaar uit Amsterdam-Noord voor ondersteuning bij hun taalontwikkeling en een heleboel creatieve activiteiten. Noordje

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak