Ouderen Advies Raad Oost

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost over alle aangelegenheden op het terrein van wonen, zorg en welzijn van 55-plussers in brede zin.

Elke eerste maandag van de maand (behalve in juli) vergadert de OAR in Grand Cafe Genieten aan het stadsdeelkantoor in Oost. Verder hebben de leden taken zoals vertegenwoordigen van de OAR bij andere instellingen/klankbordgroepen etc.

De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ouderenbeleid van het stadsdeel en om gezamenlijk over het beleid van gedachten te wisselen, andere mensen te ontmoeten.

2 vacatures gevonden

Ben jij betrokken bij de levensvragen en thema’s waar ouderen in deze tijd mee te maken hebben? Zin om mee te praten, info te delen op de website en de belangen van deze doelgroep te behartigen? • Taakomschrijving De Ouderen Advies Raad is een vereniging

Ben jij betrokken bij de levensvragen en thema’s waar ouderen in deze tijd mee te maken hebben? Zin om mee te praten en de belangen van deze doelgroep te behartigen? De Ouderen Advies Raad is een vereniging die signaleert en adviseert over ontwikkelingen rondom wonen,

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak