Slicks

ANBI stichting Slicks is een organisatie van (ervarings-) deskundigen die de collectieve belangen van alle kansspelspelers in Nederland behartigt door een integrale aanpak van de gokproblematiek voor te staan. Wij streven naar het verminderen van het lijden die door de gokproblematiek ontstaat en wij maken ons zorgen over de maatschappelijke druk die dit met zich meebrengt.;

Slicks is onderverdeeld in drie aparte afdelingen:
1. Collectieve belangenbehartiging van alle kansspelspelers in Nederland. Een voorbeeld is: subsidie die Slicks gekregen heeft van het ministerie JenV om een adviesorgaan de Raad voor de Kansspel Spelers (RvKS) op te zetten. Inmiddels is de rechtspersoon Stichting RvKS opgericht. De RvKS adviseert o.a. op het gebied van het kansspelverslavingspreventiebeleid en uitvoering van de zorgplicht door kansspelaanbieders. Slicks start binnenkort met het opzetten van een poule van professionele ervaringsdeskundigen o.a. om de RvKS van input te kunnen voorzien. Daarnaast voert Slicks invloed uit op wet en regelgeving.2. Het Kenniscentrum. Het verzamelen, onderzoeken en delen van alle relevante kennis over kansspelen en de gokindustrie in relatie tot de gokproblematiek. Met ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor vermindering van die gokproblematiek.3. Steunpunten. Het opzetten van informatie- en inlooppunten in de nabijheid van grote gokinstellingen, bemand door ervaringsdeskundige consulenten en vrijwilligers. Onderdeel van het traject is doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening. Slicks is kleinschalig met een info en steunpunt gestart, door in samenwerking met de Samen Beter beweging (pilot project “De nieuwe GGZ”) in de Spaandammerbuurt, onderdeel uit te maken van de WegWijsSalon in buurtcentrum de Horizon.

Slicks is een heel innovatieve omgeving waar je moet doen wat je kan, alles is meegenomen. Ervaringskennis is wel een voorwaarde, dus langere tijd met kansspelen of gokken van doen te hebben gehad, en de motivatie om iets aan de gokproblematiek te doen; clientondersteuning, onderzoek, Social media, computervaardigheid, communicatie, belangenbehartiging, of inzicht verkrijgen in de wereld van de Kansspelen en de gokproblematiek.Als je in de doelstellingen van Slicks en de materie verdiept dan groei je in een grote mate van zelfstandigheid, je kunt je waar maken voor een belangwekkend maatschappelijk doel, het is een heel dynamisch onderwerp, je kunt iets met je ervaringskennis bereiken en misschien ontwikkelen tot een Ervaringsdeskundige Slicks Consulent, of gewoon als vrijwilliger aandacht geven aan een lotgenoot. Maar ook misschien meedenken en meepraten over gemeentelijke beleid en uitvoering.;

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak