SOOJ

Hoofdactiviteit: Ontwikkelen en exploiteren van een ontmoetingsruimte VOOR en DOOR ouderen in de Jordaan. Taakverdeling: In de SOOJ werken uitsluitend vrijwilligers. Dat betekent dat deelnemers ook MEEdoen en MEEdenken bij de organisatie van activiteiten, het beheer van het (huur)pand, het bemensen van de bar, het bestuur van de organisatie, de PR enzovoorts.

Open inloop, koffie/thee, kranten en tijdschriften, biljartTaalcursussen, Computer- en Tablethulp, Bridge, Bingo, Klaverjassen en Mahjong, Poëzie- en Leeskring, Creatieve activiteiten

Contacten met buurtbewoners

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak