St. Kennis en Sociale Cohesie

De Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie in Amsterdam helpt jongeren en volwassen met verschillende culturele achtergronden op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving. Zij doet dit door middel van projecten op het gebeid van onderwijs, welzijn, werk en kunst en cultuur. Het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving op het gebied van onderwijs, welzijn, werk, kunst en cultuur en het bevorderen van de sociale cohesie binnen die samenleving. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, formuleert het SKC de volgende subdoelen: Wegwerken van achterstanden op het gebied van onderwijs en socialisatie Vergroten van het cultureel kapitaal Bevorderen van onderlinge betrokkenheid op wijkniveau Stimuleren van een multiculturele samenleving Vergroten van startkansen op de arbeidsmarkt Stimuleren van positiviteit in de samenleving

De SKC is al jaren met de initiatie en uitvoering van diverse projecten. Projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de SKC. Onderwijs, welzijn, werk, en kunst en cultuur staan centraal bij deze projecten. In de opzet streven we altijd naar de inzet van hoogwaardige expertise en ervaring. De SKC voert de volgende projecten: Mentorproject Monitoring Weekendstudentproject Schoolbuurtwerk Jouw School, Mijn School Tutoring Ook naar de brugklas, Overstap voor Ouder en Kind Huiswerkbegeleiding

Bij de SKC hebben vrijwilligers de mogelijkheid praktijkervaring op te doen naast hun studie, en tevens een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wij bieden elke vrijwilliger een basistraining, een bescheiden vergoeding voor de bestede tijd, en er zijn regelmatig activiteiten die voor alle vrijwilligers georganiseerd worden.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak