Stap Verder (Diaconaal Oecumenisch Centrum)

Stap Verder geeft informatie aan inwoners van Amsterdam Zuidoost over maatschappelijke hulpverlening en geeft taallessen. Het centrum is een samenwerking van zes kerken: Evangelische Broedergemeente, Lutherse, Protestantse, Presbyteriaanse Ghanese Gemeente, PERKI en Rooms Katholieke parochie in samenwerking met Dokters van de Wereld en de Stichting Pastoraat West-Afrikanen.

Taallessen, individueel en klassikaal. Er is een medisch, juridisch en er zijn maatschappelijke spreekuren. Voor vrouwen zijn er handarbeidcursussen en naailessen.

omgaan met mensen van allerlei culturen, soms in meerdere talen communiceren, gezamenlijke lunch op woensdag en leuke werksfeer, betrokkenheid bij elkaar, goede afspraken onderling.

8 vacatures gevonden

Als klanttevredenheidsonderzoeker/impactmeter ga je met ons meetinstrumenten ontwikkelen, metingen uitvoeren, betreffende onze bezoekers, samenwerkingspartners, zodat we leren, nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen en beter presenteren wat we bereiken. 1. Taakomschrijving: Wij hebben een methode voor impactmeting waar we mee aan de slag zijn gegaan in 2021,

Samen met de coördinator PR activiteiten opzetten om Stap Verder op de kaart zetten. social media; en website bijhouden, folders en flyers maken, nieuwsbrieven en oproepen om steun doen. TAAKOMSCHRIJVING: Als PR-medewerker verzorg je de informatie over Stap Verder naar bezoekers, donateurs, fondsen en andere

de creatieve uitnodigende contactpersoon van Stap Verder maakt organisaties, bedrijven, kerkgemeenten en parochies enthousiast om ons met geld, spullen in natura, vrijwilligerswerk en raad te steunen. TAAKOMSCHRIJVING: Stap Verder kan niet zonder giften en vrijwillige inzet van zo’n 15 fondsen, 50 kerken en andere organisaties.

Zorgen dat mensen tot hun recht komen, voor een dagdeel in de week vrijwilligersbaan met training on the job. Asielzoekers, vluchtelingen, nieuwe Nederlanders en gevestigde migranten wegwijs maken. TAAKOMSCHRIJVING: De spreekuren maken een belangrijk deel uit van ons centrum in Amsterdam Zuidoost. Iedere dag komen

Nederlandse les geven op maandag t/m vrijdag overdag of op een ander tijdstip individueel of aan een klasje gedurende 1, 1,5 uur. TAAKOMSCHRIJVING: Samen met een andere lesgever of alleen geeft u aan een klasje van 10, 15 mensen, of een groepje van 3 cursisten

Als coach of psycholoog zoek je naar het zelfbeeld, hinderende overtuigingen en probeer je in gesprek en op creatieve manieren met de bezoeker zelfvertrouwen te versterken, om drempels op het spoor te komen en zo mogelijk te slechten met de bezoeker. 1. Taakomschrijving: In

Als maatschappelijk werker werk je in een intercultureel multidisciplinair team dat bezoekers informeert over voorzieningen en wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving. Acute problemen probeer je voortvarend op te lossen. Training on the job. 1. Taakomschrijving Spreekuurmedewerker: Op maandag, donderdag en vrijdag hebben we

Samen met coordinator creatieve acties verzinnen en uitvoeren om meer vrijwilligers te werven voor taalles en andere vrijwilligersvacatures. TAAKOMSCHRIJVING In overleg per vrijwilligersfunctie PR-acties bedenken en uitvoeren die op specifieke doelgroepen, zoals studenten, gericht zijn om meer vrijwilligers actief te krijgen bij Stap Verder.

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak