Stichting De Mussen Toevlucht

Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status die compleet uit vrijwilligers bestaat, die de huismus (Passer Domesticus), een Bedreigde Diersoort, beschermt, redt en ondersteunt door geheel Nederland, en die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende huismussenhabitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze. We redden tevens individuele mussen, beschermen en redden separate mussenkolonies en zetten ons in voor het behoud van huismussenhabitats. Daarmee geven we de huismus een betere toekomst.

We beschermen de huismus door het verlenen van acute noodhulp, het redden van een enkele huismus of hele kolonies tegelijk, het vergroten en in balans houden van biodiversiteit, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving, gemeente en politiek. We redden mussen in nood door vernietiging van hun wettelijk jaarrond beschermde nesten of habitat tegen te houden, want huismussen zijn nesttrouw en blijven altijd op dezelfde plek. Dus als die gesloopt worden zijn de mussen kansloos en is de hele kolonie verloren. Met projecten en voorlichting laten wij zien hoe de huismussen onder de hoede van mensen zouden moeten leven conform hun natuurlijke aard, ook in de grootste en drukste steden van Nederland. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (een wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers dat zich bezighoudt met onderzoek naar stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten).

Stichting De Mussen Toevlucht heeft als uiteindelijk doel de huismus van de Rode Lijst van Bedreigde Dieren af te halen en eraf te laten blijven, en dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren in hun habitat. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. Dit past ook in het klimaatbeleid om de aarde weer af te laten koelen en de klimaatcrisis te bestrijden. Wij dragen ons steentje alvast bij.

3 vacatures gevonden

Wegens grote drukte en hoge nood bij de mussenkolonies zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris! De huismus is een bedreigde diersoort, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Dit komt door toedoen van de mens. Bij ons help je mee om een bedreigde

Does working outdoors surrounded by chirping birds make you happy? Then our foundation might be the right place for you. The Sparrow Habitat Foundation is looking for an enthusiastic volunteer to assist our friendly team in our original, innercity house sparrow habitat. Under the guidance

Hou je van lekker fysiek werk in de buitenlucht, omringd door vogels? Dan is onze stichting misschien wel jouw nieuwe plek. BELANGRIJK BERICHT: WE WERKEN NU WEKELIJKS Stichting De Mussen Toevlucht zoekt een enthousiaste vrijwilliger die ons kleine, gezellige team komt versterken. in de

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak