Stichting Diversiteitsland

Stichting Diversiteitsland vergemakkelijkt de maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit doet zij door programma’s te ontwikkelen, waar de uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen met verschillende achtergronden centraal staan, evenals het versterken van het zelfvertrouwen. We hebben twee programma’s: The MON€Y SCHOOL is een project van Stichting Diversiteitsland. Diversiteitsland zet zich sinds 2008 in voor een gelijkwaardige maatschappelijke deelname van sociaal-economisch zwakkeren uit Amsterdam. De stichting volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staat met beide benen in de samenleving. Met betrokkenheid, ondernemerschap, creativiteit en organisatiekracht ontwikkelt Diversiteitsland nieuwe concepten om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. De Turkse Ouderenraad is een kleine organisatie met een uitvoerende werkgroep en met ondersteuning van Stichting Diversiteitsland die werkt aan een betere maatschappelijke inbedding van mensen van Turkse afkomst in de Amsterdamse samenleving, in het bijzonder in Amsterdam oost en west. Uitgangspunten daarbij zijn dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, worden aangesproken op hun mogelijkheden en dat wederzijds begrip en communicatie versterkt worden.

In Amsterdam Oost en West leeft een grote groep eerste en tweede generatie Turkse migranten. Turkse Ouderenraad wil deze groep ondersteunen in hun zichtbare en verborgen vraagstukken, om daarmee bij te dragen aan een verhoogd welzijn en een sterkere betrokkenheid bij de samenleving.;

The MON€Y SCHOOL is bestemd voor jongeren tussen de 8 tot 18 jaar. Het lesprogramma is afgestemd op de leeftijd. Door inzet van ervaren jongeren, gastsprekers en excursies is The MON€Y SCHOOL laagdrempelig. Elke jongere uit Amsterdam kan er aan meedoen. Het lesprogramma van The MON€Y SCHOOL bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur en een jaarprogramma. De bijeenkomsten vinden plaats na schooltijd en hebben nadrukkelijk geen schools karakter. Er wordt gebruik gemaakt van diverse spel- en werkvormen en van gastsprekers. Ouders worden ook betrokken om het leren zo ook thuis door te laten gaan.

Vrijwilligers kunnen bij The MON€Y SCHOOL werken in een professionele omgeving waar gemeten wordt met de menselijke maat en waar dagelijks contact met onze doelgroep plaatsvindt. Meewerken aan The MON€Y SCHOOL betekent een verschil maken en kansen creëren voor mensen uit de samenleving.

0 vacatures gevonden