stichting Hallo-Buren

Met een open houding onderzoekt Hallo-Buren wat de ziel van een buurt maakt. Buurten zijn continue aan verandering onderhevig en komen voor verschillende uitdagingen te staan. Met name in deze periode, ten tijde van beperking van onze mobiliteit, zijn bewoners meer aangewezen op hun buurt. Hallo-Buren ondersteunt lokale organisaties, ondernemers, kunstenaars en bewoners door hen met elkaar te verbinden, om gezamenlijke veerkracht te bundelen en creatieve oplossingen te kunnen realiseren voor maatschappelijke problemen die het individu treffen, zoals vergrijzing, eenzaamheid, gentrificatie, corona, etc. Kunst en met name podiumkunst is hierbij een onmisbare factor voor een bruisende buurt dat in dialoog blijft door middel van muziek, theater, dans, etc. Echter wordt kunst vandaag de dag nog onvoldoende gezien als essentieel medicijn voor een gezondere samenleving. De verbindende, duurzame en op de tijd en plek inspelende rol van Hallo-Buren bevordert daarmee een sterke en bloeiende cultuur in verschillende buurten. Hallo-Buren wil daarmee bijdragen aan het ontstaan van een netwerk van verschillende buurt-identiteiten op landelijk niveau vanuit kunst als communicatiemiddel. Te beginnen bij de vele gezichten van de stad waar Hallo-Buren ontstond, namelijk in Amsterdam West

lokale hotspots en artiesten op de kaart zetten
verbinden van organisaties en personen
productie en uitvoering van live streams
promoten van activiteiten door middel van online en offline media
programmeren van een kwalitatieve agenda op unieke persoonlijke locaties
Buurtparticipatie en buurtcohesie bevorderen op een duurzame manier; juist wanneer cultuur uit de buurt onder druk staat of voor uitdagingen komt te staan zoals bijvoorbeeld corona, gentrificatie, vergrijzing etc.
Citymaking: identiteit van de nieuwe en bestaande wijken helpen co-creëren en/of zichtbaar maken dmv kunst en cultuur

Werken in een dynamisch team.Er gebeurt veel bij Hallo-Buren.We zijn een nieuw stichting dat continuu bezig is met groei.Werken met de mensen, burten.Wij lossen graag de problemen op.Wij willen gaag sociaal impact maken in de steden en waarde creeeren.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak