Stichting Hart voor het Vondelpark

Stichting Hart voor het Vondelpark is opgericht in 2004 en heeft 3 doelstellingen: 1. Het beschermen van de monumentale waarden van het Vondelpark 2. Het vergroten van de betrokkenheid bij het park 3. Het inzamelen van gelden bij particulieren, bedrijven en via fondsen om bij te dragen aan de vervanging van het parkmeubilair, het beheer met behulp van vrijwilligers van het Rosarium en informatie aan bezoekers verstrekken door vrijwilligers die werken in de informatiekiosk, het Vondelpark Informatie Punt (VIP) van de stichting. De stichting heeft 6 bestuursleden en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft dus geen winstoogmerk. Voor meer informatie zie www.vondelpark.com;

Stichting Hart voor het Vondelpark organiseert diverse activiteiten ten bate van het Vondelpark (zie doelstellingen). Een van de projecten is het Vondelpark Info Punt (sinds 2016).

Help je bij het Vondelpark Informatiepunt dan help je het Vondelpark. Mede door de hulp van onze vrijwilligers wordt de betrokkenheid van bezoekers bij het park vergroot. Wij bieden vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding op een unieke en inspirerende locaties, het Rosarium en de Kiosk. Als vrijwilliger ben je onderdeel van een enthousiast team. Je leert nieuwe mensen kennen. Je bent op de hoogte van alle activiteiten in het Vondelpark (je mist nooit meer iets, zie www.vondelpark.com).

2 vacatures gevonden

Informeer de bezoekers over de geheimen van dit adembenemende park in het bijzonder en van de stad Amsterdam in het algemeen als vrijwilliger bij het Vondelpark Informatie Punt! Als vrijwilliger van het Vondelpark Informatie Punt (VIP) ben jij de ultieme gastheer/gastvrouw en vervul je een

Inform visitors about the secrets of this breathtaking park in particular and the city of Amsterdam in general as a volunteer at the Vondelpark Information Point! As a volunteer at the Vondelpark Information Point (VIP), you are the ultimate host and perform a wide range

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak