Stichting Move

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.
Met ons middelbare school-project, Move your world, komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. Leerlingen ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen.
In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak