Stichting Open Leercentrum Amsterdam West

In het Open Leercentrum kan iedereen van ongeveer 17 tot 100 jaar gratis iets kan leren.
Bijvoorbeeld: Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, leren omgaan met de computer, leren typen, theorielessen voor het rijbewijs, etc. De bezoekers worden geholpen door deskundige vrijwilligers .
Zo hoopt de Stichting Open Leercentrum Amsterdam West haar doelstelling, het mogelijk maken van drempelloze educatie voor iedereen, te bereiken.

1 vacatures gevonden

Het Open Leercentrum begeleidt en helpt bezoekers bij hun vragen over het leren van de Nederlandse taal, gebruik computer, laptop, mobiele telefoon. 1. Taakomschrijving: Samen met een of twee andere vrijwilligers begeleiden van bezoekers van het open leercentrum op 3 dagdelen per week. Bezoekers willen