Stichting Present

Groepen ééndagsvrijwilligers inzetten voor klussen. Praktische inzet zoals bij: schilderen, behangen, schoonmaken, tuin opknappen of verhuizen, maar ook een uitstapje met dementerende ouderen of activiteiten samen met dak- en thuislozen. Doelgroep: vanuit St. Present wordt samen met hulpverleners gezocht naar mensen die met de inzet van een groep geholpen kunnen worden. Dit zijn mensen die zelf onvoldoende ondersteuning van familie, vrienden, gezondheid of geld hebben om zo’n klus aan te pakken of aan een activiteit deel te nemen.Stichting Present Amsterdam is opgericht in juli 2005. Present Amsterdam maakt als zelfstandige organisatie deel uit van het landelijk netwerk in opbouw van Stichting Present Nederland. Werkwijze: Present gaat uit van het aanbod van groepen (of van individuen waarvan een groep wordt samengesteld) die zich beschikbaar stellen om een ander te helpen. Present gaat met deze vrijwillig beschikbare inzet als volgt aan de slag: na een presentatie kan een groep zich aanmelden. Present inventariseert de wensen en mogelijkheden van de groep. Vervolgens gaat Present op zoek naar een geschikte klus. Hiervoor meldt Present de groep aan bij een maatschappelijke organisatie. Samen met hen wordt een project geselecteerd. Vervolgens brengen Present, de hulpverlener en een contactpersoon van de groep een bezoek aan het projectadres voor een eerste kennismaking en voor het maken van haalbare afspraken. Zo stemmen ze met de hulpontvanger af wat de werkzaamheden zijn en wat de verwachtingen over en weer zijn. Op het afgesproken tijdstip gaat de groep aan de slag. Tijdens het project is degene die geholpen wordt aanwezig. Present vindt het belangrijk dat iemand betrokken is bij een project in zijn/ haar eigen huis. Iemand die geholpen wordt helpt zelf ook mee, voor zover dit past bij de mogelijkheden. De hulpverlener van de maatschappelijke organisatie is veelal ook aanwezig. Deze kan zorgen voor goede begeleiding van degene die hulp ontvangt. Na afloop wordt het project geëvalueerd. De resultaten worden door Present aan alle partijen teruggekoppeld.

Present Amsterdam zet incidenteel beschikbare groepen in bij mensen die hulp nodig hebben. De mogelijkheden en beschikbaarheid van de groep staan hierbij centraal. De groepen gaan aan de slag met sociale of klusprojecten, die Present in samenwerking met maatschappelijke hulporganisaties selecteert. Aanbodgericht!

Dit werk geeft veel voldoening en is heel zichtbaar.

1 vacatures gevonden

Je begeleid een groep zeer enthousiaste vrijwilligers en zorgt samen voor een geslaagde dag! TAAKOMSCHRIJVING Present Amsterdam is een daadkrachtige en flexibele organisatie die bestaande groepen helpt om zich in te zetten voor een ander die dat nodig heeft door een dag(deel) een praktische klus