Studiezalen Amsterdam

Studiezalen zijn gratis toegankelijke ruimtes waar leerlingen in een rustige, ruime en ontspannen omgeving kunnen studeren. Helaas heeft niet iedereen thuis de ruimte en rust om te studeren. Deze leerlingen hebben nu de mogelijkheid om wekelijks in hun eigen wijk aan hun studiewerk te zitten. De kracht hierachter is de ondersteuning op maat! Veel leerlingen in Amsterdam wonen met een groot gezin in een te krappe woning en vinden thuis niet altijd de rust en ruimte om te studeren. Ook hebben niet alle ouders de kennis en kunde om de kinderen goed te begeleiden. In de Studiezalen wordt dit opgevangen en ontdekken begeleiders (LifeCoaches) waar knelpunten zitten. Het doel is om leerlingen op allerlei vlakken te ondersteunen zodat ze betere schoolresultaten behalen. Studiezalen heeft locaties voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Groepen bestaan uit gemiddeld 25 leerlingen per locatie en een team van circa 6 begeleiders per groep.

– Dagelijkse bespreking van de agenda, toetsen en het huiswerk van de leerling.-; Jongeren coachen en ondersteunen bij verschillende vraagstukken- Controleren van huiswerk (overhoren en bespreken van gemaakte huiswerk).- Wekelijks evalueren van specifieke taken voor de leerlingen, zodat zij aan bepaalde vakken extra aandacht besteden.- Opdracht geven aan inhoud van focusonderwerpen van leerlingen.- Ondertsuenen bij ontwikkeling van gedragsnormen/ communicatievaardigheden.

Vrijwilligers komen middenin een veld terecht waar ze daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de jongeren uit de kwetsbare wijken van Amsterdam. Er ontstaat vaak een hechte band met de leerlingen. Zowel vrijwilliger als leerling bouwt energie op door samen aan doelen te werken.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak