VluchtelingenWerk Diemen

Stichting VluchtelingenWerk zet zich in voor een humane asielopvang en rechtvaardige asielprocedure en begeleidt de vestiging van vluchtelingen, hun inburgering en sociale en economische participatie tot zij een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd in de regio.

Rechtsbescherming en begeleiding rond de asielprocedure;begeleiding van vestiging en inburgeringstraject van nieuwkomers; bevordering van sociale participatie van vluchtelingen; begeleiding van vluchtelingen naar beroepseducatie en/of werk;

Wij zijn een dynamische, multiculturele organisatie. Je werkt met gemotiveerde mensen. De sfeer is informeel en gezellig maar er wordt ook hard gewerkt. Door je werk draag je bij aan de inburgering en integratie van vluchtelingen.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak