VluchtelingenWerk Wijkvrijwilligers

Stichting VluchtelingenWerk West-Midden Nederland zet zich in voor een humane asielopvang en rechtvaardige asielprocedure en begeleidt de vestiging van vluchtelingen, hun inburgering en sociale en economische participatie tot zij een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd in de regio.

Rechtsbescherming en begeleiding rond de asielprocedure;begeleiding van vestiging en inburgeringstraject van nieuwkomers; bevordering van sociale participatie van vluchtelingen; begeleiding van vluchtelingen naar beroepseducatie en/of werk;

Wij zijn een dynamische, multiculturele organisatie. Je werkt met gemotiveerde mensen. De sfeer is informeel en gezellig maar er wordt ook hard gewerkt. Door je werk draag je bij aan de inburgering en integratie van vluchtelingen in Amsterdam.

2 vacatures gevonden

We zijn op zoek naar een vrouwelijk Tigrinya sprekend maatje, voor Tigrinya sprekende statushouder die nog maar kort in Amsterdam woont. TAAKOMSCHRIJVING – sociaal contact en netwerk opbouwen – hulp bij de post lezen – hulp bij meegaan naar instanties en afspraken – helpen met

We zijn op zoek naar Arabisch & Nederlands sprekende maatjes voor Arabisch sprekende statushouders die nog maar kort in Amsterdam wonen. TAAKOMSCHRIJVING Afhankelijk van wat je leuk vindt, kan het gaan om: – sociaal contact en netwerk opbouwen – hulp bij de post lezen –

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak