VluchtelingenWerk Wijkvrijwilligers

Stichting VluchtelingenWerk West-Midden Nederland zet zich in voor een humane asielopvang en rechtvaardige asielprocedure en begeleidt de vestiging van vluchtelingen, hun inburgering en sociale en economische participatie tot zij een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd in de regio.

Rechtsbescherming en begeleiding rond de asielprocedure;begeleiding van vestiging en inburgeringstraject van nieuwkomers; bevordering van sociale participatie van vluchtelingen; begeleiding van vluchtelingen naar beroepseducatie en/of werk;

Wij zijn een dynamische, multiculturele organisatie. Je werkt met gemotiveerde mensen. De sfeer is informeel en gezellig maar er wordt ook hard gewerkt. Door je werk draag je bij aan de inburgering en integratie van vluchtelingen in Amsterdam.

3 vacatures gevonden

Vind je het leuk om statushouders als vrijwilliger in de eigen Taal te ondersteunen in hun gesprekken met de Gemeente Amsterdam? TAAKOMSCHRIJVING De Eigen Taal Ondersteuner wordt als vrijwilliger ingezet bij de gemeente Amsterdam en tolkt bij gesprekken tussen klantbegeleider en statushouders.De Eigen Taal Ondersteuner

Ben je handig en vind je het leuk om een statushouder in je eigen buurt te helpen? Meld je dan aan bij ons! TAAKOMSCHRIJVING Voor statushouders in Zuid, Noord, Oost en Zuidoost zijn we op zoek naar handige buurtgenoten die het leuk vinden om een

Gedurende een half jaar wekelijks contact onderhouden met een statushouder voor sociaal contact, wegwijs maken in de buurt en eventueel meegaan naar instanties. TAAKOMSCHRIJVING Dit kan zijn het geven van Nederlandse taalles; sociaal contact bieden; wegwijs maken in de buurt of incidenteel meegaan naar instanties.