Activiteiten met cliënten op klinische GGZ-behandelafdeling (Slotervaart)

Je gaat activiteiten doen met cliënt(en) die op een behandelafdeling van onze opnamekliniek verblijven: boodschappen of spelletjes doen, lunch verzorgen, thee drinken, kamers opruimen. Dit als maatje van één cliënt of meerdere cliënten.

Onze cliënten worden tijdelijk opgenomen omdat ze in crisis zijn vanwege een psychiatrische aandoening (en/of verslaving en/of licht verstandelijke beperking). Zij hebben extra hulp en ondersteuning nodig om te stabiliseren. Het verblijf duurt enkele dagen tot maximaal 3 maanden. Juist vanwege de soms zware problematiek van de cliënten wordt voor en met hen aan een positieve en ontspannen sfeer gewerkt.

Bij activiteiten die je met hen gaat doen is het vertrekpunt: wat kan iemand wél, welke mogelijkheden zijn er? Van daaruit werken wij aan perspectief op herstel dat vaak met kleine stappen begint. Jij kunt hierbij een mooie rol vervullen omdat je van buiten komt. Vanuit jouw positie in de maatschappij, als student, werkende, gepensioneerde of anders, geef je dat beetje gelijkwaardige extra aandacht dat ontspanning brengt en acceptatie uitdrukt. Daarbij staan waardigheid en veiligheid voorop.
Wij vernemen graag jouw wensen en stemmen dit op maat af met onze mogelijkheden. Je kunt denken aan de volgende activiteiten:

– Je kunt bijvoorbeeld als vast maatje allerlei activiteiten met één cliënt doen. Je volgt deze cliënt langer tijd ook als deze op weg naar herstel naar een andere afdeling wordt overgeplaatst.
– Of je bent aanwezig in de gemeenschappelijke ruimte en drinkt er met cliënten een kop koffie, voert er een gesprek, doet spelletjes (één-op-één of met enkele cliënten).
– Je kunt wandelen met cliënten (in overleg met de verpleging) of sporten in de eigen sporthal binnen of buiten iets doen
– Je kunt wekelijks met cliënten maaltijden voorbereiden, samen koken, de maaltijd samen met cliënten en medewerkers eten en daarna opruimen. Hierbij kan altijd een tweede vrijwilliger ingezet worden, dus als jij in jouw netwerk iemand kent die ook geïnteresseerd is, laat dit dan even weten,
– Er is ook ruimte voor het organiseren en begeleiden van activiteiten die jij leuk vindt en passie voor hebt.

De activiteiten kunnen alle dagen van de week (ook in weekenden) tussen 10 en 19 uur plaatsvinden. De exacte tijden die jou, de kliniek en cliënten uitkomen worden in goed overleg afgestemd.

Voor onze cliënten is continuïteit en structuur belangrijk en daarom gaan wij er vanuit dat je je minimaal 6 maanden wilt verbinden, bijvoorbeeld 3 uur of meer per week of 2 weken.
De vrijwilligersactiviteit kan niet als arbeidsre-integratieplek ingezet worden. Onze cliënten maken zelf een herstelproces door en hebben daarom behoefte aan structuur en een stabiele situatie. De activiteiten en begeleiding zijn afgestemd op wat de cliënten nodig hebben.

Er is altijd een medewerker van de kliniek aanwezig waarop je kunt terugvallen. Je wordt ingewerkt waarbij je uitleg krijgt over ziektebeelden, over wederzijdse bejegening en over gedrag dat een veilige omgeving voor jezelf, cliënten, medewerkers en bezoekers waarborgt. Bij langere inzet kun je deelnemen aan een training veiligheid & psychopathologie.

Ben je psychologiestudent? Dan kun je deelnemen aan digitale groepsintervisie dat door universitair docenten gegeven wordt. Hierbij is er aandacht voor het proces tussen jou als studentvrijwilliger en cliënt om:
• enerzijds het ontstaan van een cliënt-helper patroon af te zwakken en
• anderzijds het stimuleren van een open dialoog anderzijds te stimuleren..

Kliniek De Nieuwe Meer is aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam Slotervaart. Mentrum is onderdeel van Arkin. Op www.mentrum.nl vind je bij ‘kortdurende-opnameklinieken’ ook informatie.

Vacature Kenmerken

West

Branche

Diversiteit en inclusiviteit, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn

Vacaturenummer

11140

Publicatie datum

13 juni 2022

Naam contactpersoon