Barkeeper

Het draaien van de bar tijdens voorstellingen, concerten, dansavonden, debatten, discussies e.d.

[FOR ENGLISH, SEE BELOW]

TAAKOMSCHRIJVING
Je bereidt drankjes voor bezoekers, bedient de espressomachine, tapt pilsjes, en rekent met klanten af. Je bedient de kassa, vult de voorraden aan, en houdt de bar netjes. Na afloop zorg je dat de bar weer schoon wordt achtergelaten voor de volgende horeca ploeg.Je werkt altijd in een team met andere mensen. Meestal werk je achter de bar ook met twee personen, maar bij rustige activiteiten sta je soms ook alleen achter de bar. Wel zijn er altijd andere medewerkers aanwezig, voor andere taken.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je kunt zowel in een team als ook zelfstandig werken. Je bent sociaal en houdt van mensen. Je hebt aandacht voor de klant, maar als het druk is kun je ook snel door werken. Je hebt interesse voor de onderwerpen van de Jungle, zoals cultuur, muziek, duurzaamheid, natuur en milieu. Bij voorkeur heb je enige bar ervaring, of je wilt deze ervaring graag opdoen.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Je komt te werken in een nieuwe organisatie waar nog van alles ontwikkeld wordt en waar je dus ook zelf invloed kunt uitoefenen. Je krijgt gratis toegang tot alle activiteiten van de Jungle. Prettige collega’s en een open sfeer. Je kunt barervaring opdoen, of meer werkervaring in de horeca opdoen. Je ontmoet veel nieuwe mensen, waaronder ook artiesten en forumleden van debatten.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Jungle Amsterdam, podium voor Cultuur en andere Belangrijke Zaken, is een centrum voor muziek, cultuur en duurzaamheid. Diverse soorten optredens, waarbij inspiratie door de natuur een belangrijk element vormt en waarbij nieuwe ontwikkelingen en jong talent de voorkeur heeft. Debatten, discussies en talkshows met name rond de thema’s natuur en milieu, maar ook andere relevante maatschappelijke en

WERKTIJDEN
Woensdag tot en met zondag avonden, meestal 20.00 tot 23.00 uur, soms later. Tevens de zaterdag en zondag middagen. Maandag tot en met vrijdag overdag komt sporadisch voor. Werktijden worden altijd in overleg ingepland.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
In een aanname gesprek worden afspraken gemaakt over werktijden, taken, begeleiding, e.d. Als dit gesprek positief is, wordt je ingewerkt en volgt er een proefperiode, waarin je kunt kijken of het werk je bevalt.

—————————————————————————————————————————

Barkeeper
Running the bar during performances, concerts, dance evenings, debates, discussions, etc.

JOB DESCRIPTION
You prepare drinks for visitors, operate the espresso machine, tap beers, and pay with customers. You operate the cash register, refill stocks, and keep the bar tidy. After the event you make sure the bar is left behind clean for the next team. You always work in a team with others. Usually you work with another person at the bar, but during less crowded events you may also work by yourself. However, there are always other coworkers present for other tasks.

WHAT TYPE OF KNOWLEDGE AND SKILLS ARE NEEDED?
You are able to work both by yourself and in a team environment. You are a social being and enjoy having people around you. You have attention for the customers, but if an event is crowdy you are also able to work quick and efficiently. You have an interest for our topics, like culture, music, sustainability, nature and the environment.

WHAT DO YOU GET IN RETURN?
You get to work for a new organization which is still in development. Here you get the chance to give your own input into this process. You get free entry to all the Jungle’s activities. Nice colleagues and a warm and open environment. You can gain experience by working at the bar, or gain more work experience in the catering industry. You get to meet a lot of new people, including artists and members of debates.

WHAT IS THE ADDED VALUE OF THIS VOLUNTEER WORK?
Jungle Amsterdam, platform for Culture and other Important Subjects, is a centre for music, culture and sustainability. Several types of performances are held, in which nature forms an important element and where development and young talent is prioritized. Debates, discussions and talk shows are also hosted which mainly focus on themes regarding nature, the environment, and other relevant societal topics.

WORKING HOURS:
Wednesday to Sunday evenings, usually from 8pm to 11pm, sometimes until later. Events on Saturdays and Sundays can also be held in the afternoon. Monday to Friday in the afternoon can occur sporadically. Working hours are always planned in mutual agreement.

HOW DO YOU GET IN TOUCH?
In a hiring interview arrangements are made about working hours, tasks, coaching, etc. If this conversation is experienced as positive, you get incorporated and a trial period follows, in which you can see if the job suits you well.

Vacature Kenmerken

Oost

Branche

Kunst en Cultuur

Doelgroep

Buurtbewoners, Jongeren, Ouderen, Volwassenen, Vrouwen, Culturele minderheden

Wat ga je doen

Horeca

Extra's

Taalniveau

Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

29456

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon

J. Jansen op de Haar

Locatie

26, Tweede van Swindenstraat, 1093VS Amsterdam, Nederland

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak