Bestuurder secretaris

Dialoog in Actie wil niet toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Daarom organiseren we dialogen. Altijd met meerwaarde, een vorm die past en ervaren gespreksleiders. Dialoog in Actie zoekt voor haar bestuur een secretaris.

Dialoog in Actie is voor haar bestuur op zoek naar een secretaris:

Dialoog in Actie:
Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met onze dialogen willen we problemen bespreekbaar maken en sociale spanningen verminderen. In dialoog ontstaat begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging omdat we de tijd nemen om te luisteren naar elkaars verhalen.
Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met maatschappelijke meerwaarde, met een dialoogvorm die het beste past en begeleid door ervaren gespreksleiders. We werken samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel zijn van een programma van activiteiten.
De dialogen van Amsterdam Dialoog en Dialoog in Actie zijn gestart na de aanslag van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh. In 2021 zijn beide stichtingen samen als Dialoog in Actie verdergegaan. In 2024 maakt Dialoog in Actie een doorstart waarbij we de activiteiten over meer mensen willen spreiden. Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen die het huidige team van zeventien (onbetaalde) organisatoren, dialoogcoördinatoren en bestuursleden willen versterken.

Bestuur Dialoog in Actie:
Het bestuur van Dialoog in Actie bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor Dialoog in Actie. Zij hebben netwerken binnen Amsterdam die voor Dialoog in Actie belangrijk zijn. Zij staan open voor contacten van buiten. Zij dragen zorg voor een productieve en veilige werkomgeving. Zij zorgen gezamenlijk voor (financiële) continuïteit van Dialoog in Actie. De bestuursleden spraken onderling af wie het eerste aanspreekpunt voor de algemeen coördinator is. Bestuursleden kunnen (los van het bestuurswerk) ook de rol van coördinator communicatie, dialoogcoördinator en/of gespreksleider vervullen.

Werkzaamheden secretaris:
• Samen met de andere bestuursleden Dialoog in Actie besturen;
• Bestuur bijeenroepen, agenda en notulen maken;
• Gemaakte afspraken bewaken;
• Vertrouwenspersoon zijn voor coördinator en andere (onbetaalde) medewerkers.

Werkzaamheden andere bestuursleden
Werkzaamheden voorzitter
• Samen met de andere bestuursleden Dialoog in Actie besturen;
• Samen met de algemeen coördinator het gezicht naar buiten zijn;
• Bestuursvergaderingen voorzitten;
• Bestuurswerkzaamheden coördineren.
Werkzaamheden penningmeester
• Samen met de andere bestuursleden Dialoog in Actie besturen;
• Opstellen en bewaken van het financieel beleid;
• Samen met de algemeen coördinator opstellen van de jaarbegroting;
• Opstellen van het financieel jaarverslag;
• Aansturen van, samenwerken met de administrateur.

Vaardigheden:
De kandidaat voor de rol van bestuurder/secretaris kan aantonen dat hij/zij de kennis, vaardigheden en ervaring heeft om bovenstaande werkzaamheden professioneel, samenwerkend en inspirerend uit te voeren.

Vergoeding:
Het bestuurswerk is onbetaald. Over de vergoeding van reis- en andere onkosten maakt het bestuur in overleg met de algemeen coördinator afspraken.

Voor meer informatie neem contact op met de contactpersoon.

Vacature Kenmerken

Oost, Zuid

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn, Mensenrechten

Doelgroep

Buurtbewoners, Jongeren, LHBTIQ+, Vluchtelingen en Statushouders, Volwassenen, Vrouwen

Wat ga je doen

Bestuur

Extra's

Onkostenvergoeding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

32976

Publicatie datum

27 maart 2024

Naam contactpersoon

Paul Basset

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak