Bestuurslid/Jurist

Jurist die kan meehelpen; goede afspraken te maken met onze samenwerkingspartners in Nepal. Het gaat erom dat de belangen van de ( wees)kinderen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.;

TAAKOMSCHRIJVING
De bestuurder zal zich bezighouden met het herzien van de bestaande projectovereenkomst met de lokale Nepalese partners. Deze overeenkomst moet ondersteund worden door de statuten van de Nepalese partnerorganisatie. Herziening van de gedragscode ( code of conduct ) voor het lokale bestuur/personeel/vrijwilligers .De bestuurder overlegt zelfstandig met de samenwerkingspartner. Het is verder van belang dat de bestuurder mee kan denken over hoe de kinderen beter kunnen worden vertegenwoordigd in het lokale bestuur.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Kennis van kinderrechten/bereidheid zich hierin te verdiepen. Moet beleid kunnen vertalen naar de praktijk, zodat de nieuwe projectovereenkomst ook daadwerkelijk kan worden toegepast. Inschatten wat onder de omstandigheden in Nepal niet alleen wenselijk maar ook minimaal haalbaar is. Bestuurder denkt mee over het te voeren beleid.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
De stichting heeft veel informatie beschikbaar en beschikt over een netwerk waarvan gebruik kan worden gemaakt.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Voldoening om het verschil te kunnen maken voor kinderen die er zonder onze hulp alleen voor staan in een van de armste landen ter wereld.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Kleinere projecten zoals het onze kunnen met minimale overheadkosten vaak relatief veel meer bereiken dan grote hulporganisaties. We kunnen daarnaast voorkomen dat fondsen worden misbruikt doordat we intensief de resultaten monitoren die we terugrapporteren aan de donateurs.

WERKTIJDEN
Flexibel. gemiddeld 4-6 uur per maand

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Door contact op te nemen via e mail.

Vacature Kenmerken

Centrum

Branche

Armoedebestrijding, Educatie

Vacaturenummer

10566

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon