Bestuurslid

Bestuursleden vergaderen maandelijks en zetten zich een dagdeel tot een dag per week in op een gebied van hun interesse en expertise: Communicatie en Pr, Fondswerving of secretariaat.

1. Taakomschrijving:

– Meedenken over de ontwikkeling van het project.
– In staat zijn samen met de andere bestuursleden het project naar buiten te vertegenwoordigen.

Na toetreding van de nieuwe bestuursleden zullen binnen het bestuursteam de taken opnieuw verdeeld worden, op basis van voorkeuren en competenties van een ieder en de beschikbare tijd.

Bij de selectie van kandidaten is het de wens van het zittende bestuur dat er meer jongere bestuursleden toetreden.

2. Benodigde kennis of vaardigheden:
Wij zoeken bestuursleden met competenties op de volgende gebieden:

a. Public relation:
– Affiniteit met het gebruik van sociale media voor de communicatie van de organisatie.
– Ervaring met schrijven en redigeren van teksten.
– Nadenken welke vorm van publiciteit zinvol is om de verschillende doelstellingen en/of activiteiten te ondersteunen.
– Op communicatie gerichte activiteiten te implementeren in de organisatie.

b. Fondswerving:
– In overleg met de penningmeester opstellen van projectbegrotingen.
– Kunnen opstellen van subsidieaanvragen bij fondsen.
– Het inrichten van een planning & controlsystem met betrekking tot data van indienen van aanvragen bij fondsen, gevraagde tussentijdse verantwoordingen en (financiële) eindverslagen;
– Overleg voeren met en aansturen van het professionele fondswervingbureau wat thans (een deel) van onze fondswerving verzorgt.

Het zou prettig zijn als één van de nieuwe bestuursleden ook de secretarisfunctie zou kunnen versterken.

3. Wat levert het je op?
U ontdekt een andere wereld van de achterkant van onze samenleving en zoekt samen met bestuur, twee coördinatoren en vrijwilligers naar oplossingen voor schrijnende situaties. U faciliteert het werk van de maatschappelijk werkers, pastores, advocaten en coördinatoren door samen met hen op zoek te gaan naar allianties in de stad en geeft samenwerking vorm met o.a. Het Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Het Wereldhuis, het Amsterdams Steunkomité Vluchtelingen, de Gemeente Amsterdam en vele kerken. Creatief gaat u op zoek naar manieren om ons werk bekendheid te geven en gefinancierd te krijgen.

Dit alles gebeurt in een gemoedelijke, idealistische, maar ook realistische omgeving waar humor en relativeringsvermogen een belangrijke plaats hebben.

4. Werktijden:
Maandelijks een vergadering.
Een dagdeel tot een dag in de week.

Vacature Kenmerken

Zuid-Oost

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Gezondheid en welzijn

Doelgroep

Buurtbewoners, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Vrouwen, Culturele minderheden

Wat ga je doen

Bestuur, Communicatie en media, Fondsenwerving

Extra's

Inwerktraject

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger), Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

29563

Publicatie datum

13 oktober 2023

Naam contactpersoon

Erika Feenstra

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak