Coördinator communicatie

Dialoog in Actie wil niet toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Daarom organiseren we dialogen. Altijd met meerwaarde, een vorm die past en ervaren gespreksleiders. Dialoog in Actie is op zoek naar een coördinator communicatie.

Dialoog in Actie is op zoek naar een coördinator communicatie.

Dialoog in Actie:
Dialoog in Actie wil niet werkloos toekijken hoe mensen en organisaties zich van elkaar verwijderen. Met onze dialogen willen we problemen bespreekbaar maken en sociale spanningen verminderen. In dialoog ontstaat begrip voor elkaars situatie, religie en levensovertuiging omdat we de tijd nemen om te luisteren naar elkaars verhalen.
Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestiedialogen. Altijd met maatschappelijke meerwaarde, met een dialoogvorm die het beste past en begeleid door ervaren gespreksleiders. We werken samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel zijn van een programma van activiteiten.
De dialogen van Amsterdam Dialoog en Dialoog in Actie zijn gestart na de aanslag van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh. In 2021 zijn beide stichtingen samen als Dialoog in Actie verdergegaan. In 2024 maakt Dialoog in Actie een doorstart waarbij we de activiteiten over meer mensen willen spreiden. Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen die het huidige team van zeventien (onbetaalde) organisatoren, dialoogcoördinatoren en bestuursleden willen versterken.

Coördinator communicatie Dialoog in Actie:
De coördinator communicatie ontwikkelt communicatiebeleid en coördineert de communicatieve uitingen op flyers, sociale media, website en nieuwsbrief. De coördinator communicatie werkt hierbij samen met de algemeen coördinator én met de dialoogcoördinatoren. De coördinator communicatie zorgt mede voor een productieve en veilige werkomgeving.
De coördinator communicatie is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, productie en planning en hiervoor aanspreekpunt voor algemeen coördinator en bestuur. De coördinator communicatie draagt bij aan een open relatie met de gemeentelijke organisatie en met andere organisaties in de stad.

Werkzaamheden:
In het werk van de coördinator communicatie onderscheiden we de volgende werkzaamheden.
Beleid
• Ontwikkelt beleid voor alle communicatieve uitingen.
• Ontwikkelt beleid voor het werven van deelnemers aan dialogen.
• Begeleidt voorzitter en algemeen coördinator in hun rol als gezicht naar buiten.
• Begeleidt dialoogcoördinatoren bij hun teksten voor communicatieve uitingen.
• Bewaakt imago, uitstraling en profiel naar buiten.
Flyers
• Coördineert het productie- en verspreidingsproces.
• Begeleidt de vormgever.
• Begeleidt de verspreider van de flyers.
Sociale media (Facebook, Instagram)
• Coördineert berichten.
• Plaatst berichten op Facebook en Instagram.
Website (redactie in WordPress)
• Coördineert teksten en (bewegende) beelden.
• Plaatst teksten en (bewegende) beelden.
• Actualiseert de website.
Nieuwsbrief (redactie met Laposta)
• Coördineert teksten.
• Stelt de nieuwsbrief samen en publiceert.
Regelt samen met de algemeen coördinator akkoord van het bestuur voor
• Communicatiebeleid.
• Communicatiebudget.
• Planning van communicatieve uitingen.

Vaardigheden:
De kandidaat voor de rol van coördinator communicatie kan aantonen dat hij/zij de kennis, vaardigheden en ervaring heeft om bovenstaande werkzaamheden professioneel, samenwerkend en inspirerend uit te voeren.

Vergoeding:
De coördinator communicatie ontvangt een vrijwilligersvergoeding die niet meer kan zijn dan het wettelijk maximum van € 2.100 per jaar.

Voor meer informatie neem contact op met de contactpersoon.

Vacature Kenmerken

Oost, Zuid

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn, Mensenrechten

Doelgroep

Buurtbewoners, Jongeren, LHBTIQ+, Vluchtelingen en Statushouders, Volwassenen, Vrouwen

Wat ga je doen

Communicatie en media

Extra's

Vrijwilligersvergoeding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

32991

Publicatie datum

27 maart 2024

Naam contactpersoon

Paul Basset

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak