Enthousiast bestuurslid

Stichting Platform Levensverhalen is een onafhankelijke en ambitieuze organisatie. Wij zien levenservaring als een positieve kracht en bron om uit te putten voor ‘goed ouder worden’ en sociale cohesie

TAAKOMSCHRIJVING
SPL help initiatiefnemers die het eigen verhaal over het voetlicht willen brengen. Dit doen wij met informatie, advies, dienstverlening, en workshops. Ook zetten we stappen om nieuwe verhalengroepen tot stand te brengen. Wij willen meer ouderen bereiken die hun levenservaring delen in georganiseerd verband.Het huidige bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden man/vrouw, jong/oud en met een verschillende culturele achtergrond, die affiniteit hebben met het werken met verhalen in de praktijk.Het is de taak van het bestuur om, naast het vaststellen van beleid, vooral klankbord en stimulator te zijn van de adviseur/projectleider en freelance medewerkers. Wij zijn een betrokken bestuur op afstand en we vergaderen 3 a 4 keer per jaar (online of offline) in een informele sfeer. Daarnaast is de SPL lid van de Federatie van Nederlandse Vertelorganisaties en vergadert tweemaal per jaar. Het vertegenwoordigen van het Platform binnen relevante netwerken is een boeiend onderdeel van de functie.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je hebt een achtergrond in de sociale-  of culturele sector en hebt affiniteit met de werking van verhalen in de praktijk. Kennis en ervaring met projectmatig werken en financiering door fondsen is gewenst.Je bent een netwerker: neemt deel aan bijeenkomsten van SPL en vertegenwoordigt het Platform naar buiten toe en ziet altijd mogelijkheden om mensen en situaties met elkaar te verbinden.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Er wordt geen specifieke scholing aangeboden. Door lid te worden van het bestuur krijgt men toegang tot informatie en boeiende contacten met mensen uit de ‘verhalenwereld’ van Vertelacademie tot Storytelling Center. Dit kan gezien worden als een vorm van permanente educatie.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Een organisatie met ambitie. Een goed gevoel om op deze manier iets bij te dragen aan de ontwikkeling van betekenisvolle activiteiten voor jong en oud. Platform Levensverhalen is lid van de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties; je leert mensen kennen die op verschillende manieren met (toegepast) verhalen vertellen bezig zijn. Het is boeiend om te onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
De meerwaarde van dit vrijwilligerswerkwerk: Platform Levensverhalen wil met ‘een nieuwe generatie’ de ontwikkeling van verhalengroepen voortzetten. Het is een uitdaging om te werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van SPL en mee te denken over alternatieven om verhalengroepen tot stand te brengen. De inbreng van iemand met zijn/haar professionele- en levenservaring hebben we hard nodig.

WERKTIJDEN
Wisselend.  Inlezen en voorbereiden van drie/vier bestuursvergaderingen per jaar. Contacten onderhouden en het bijwonen van activiteiten van SPL, alsmede het vertegenwoordigen van het Platform.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Je komt in aanmerking als je ervaring hebt in het sociaal en cultureel domein. We zoeken mensen, zeker nu, die het belang inzien van het delen van levenservaring in een verhalengroep of vertelproject.

Vacature Kenmerken

Buiten de stad, Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuid-Oost

Branche

Ander thema

Vacaturenummer

10831

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon