Geëngageerd Voorzitter

Stichting Blend is per direct op zoek naar een betrokken voorzitter. Ben jij een teamplayer en wil jij sociale impact maken en je talent benutten voor een maatschappelijk doel? Neem contact met ons op.

TAAKOMSCHRIJVING
De voorzitter van stichting Blend draagt bij aan- en is medeverantwoordelijkheid voor de gedeelde visie over de doelstellingen en de strategie van onze stichting. Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen, coördineer je (bestuurs-)taken en de uitvoering daarvan en je vindt het leuk om extern op te treden als dat nodig is.

STICHTING BLEND
Stichting Blend Amsterdam is een sociale onderneming (ANBI-stichting) – grotendeels gerund door vrijwilligers. Wij zetten ons al bijna 10 jaar in voor het welzijn van jongvolwassenen (18-30 jaar) die om diverse
maatschappelijke redenen onder druk staan. De samenleving doet vaak een beroep op zelfredzaamheid van individuen en hun sociale netwerken maar het hebben van een goed functionerend en ondersteunend netwerk
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Blend biedt jongvolwassenen een informeel netwerk, werk in de praktijk
en een vrij toegankelijk workshop-aanbod aan met activiteiten als yoga, meditatie en koken. Door ‘te zijn’ en ‘te doen’ in een gastvrije omgeving met aandacht draagt Blend Amsterdam bij aan stressreductie en een
grotere veerkracht – onder meer door de verbinding tussen het hoofd en lichaam te versterken. We verzorgen bijeenkomsten voor organisaties, runnen een koffie-ens-oepcafé op een historische A-locatie in het centrum en verhuren meerdere prachtige ruimtes in het hart van Amsterdam. Vanuit deze activiteiten kunnen wij de jongvolwassenen een dagbesteding, reintegratie naar werk- en/of school of integratiemogelijkheden bieden en/of gewoon de mogelijkheid om sociale contacten op te doen.

Kijk voor ons volledige verhaal op https://blend.amsterdam/

KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Je vindt het waardevol om je (bestuurs-)ervaring, kennis en kunde in te zetten voor een organisatie die sociale impact maakt. Ervaring in de wereld van gastvrijheid is een pré. Het bestuur vergadert regulier 4 keer
per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter, secretaris en penningmeester en/of de directeur. Het bestuur is benaderbaar en betrokken.
Vanuit je specifieke expertise vorm je mede een visie op de toekomst van Blend Amsterdam. Je bent in staat om, in voorkomende situaties, samen met medebestuurders en het management, een integrale
belangenafweging te maken. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je stelt je positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je voelt je thuis binnen een informele,
pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Blend Amsterdam.

VOORWAARDEN
– Deze functie is op vrijwillige basis.
– Tijdsinvestering: het bestuur vergadert 4x per jaar en er is tussentijds
overleg/meedenkwerk, een gemiddelde tijdsinvestering van 4 a 5
uur per maand.
– De stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

GEÏNTERESSEERD?
Wil je bijdragen aan het besturen van stichting Blend? Neem dan contact op met Cécile Verstraete via cmmverstraete@gmail.com.

Vacature Kenmerken

Centrum

Branche

Ander thema, Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn

Doelgroep

Jongeren, Psychisch kwetsbaren, Volwassenen

Wat ga je doen

Bestuur

Extra's

Niet van toepassing

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

33420

Publicatie datum

13 mei 2023

Naam contactpersoon

Amber Heinsdijk

Locatie

2024-05-16T11:35:13.000Z

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak