Het bieden van stimulerende, ondersteunende rol in herstelproces van cliënten

In een huiselijke, klinische en veilige omgeving doe je ontspannende activiteiten met cliënten die aan herstel werken. Vanuit cliëntcontact, vanuit wie je bent en jouw verslavingservaring kijken wij welke rol jij in het verdere herstelproces kunt hebben.

Jellinek is dé expert op het gebied van middelengebruik en verslaving. Op de High Care Detox
worden cliënten op eigen verzoek vrijwillig kortdurend opgenomen voor Detoxificatie
(ontgiften) van het middel dat zij gebruiken. Hierbij is 24 uur per dag zorg aanwezig. Tegelijk
wordt een (ambulante dan wel klinische) vervolgbehandeling voorbereid.

De afdeling biedt een veilige, besloten omgeving waarin cliënten huiselijkheid, structuur en
steun geboden wordt. Zo is er een centrale huiskamer met keuken waar gekookt en spelletjes
gespeeld worden. En er is een vaste dagindeling die de cliënten helpt regelmaat aan te leren
om in een gezonder ritme te komen. Zo zijn er 3 keer per dag vaste etenstijden, doet de
cliëntengroep zelf de afwas, houden zij zelf de afdeling schoon, zijn er vaste bezoekuren en is
er een herhalend behandelprogramma, waaronder creatieve therapie. Het op gezette tijden
samen met vrijwilligers informele activiteiten doen past hier ook prima in. Denk hierbij aan
samen koffie drinken, gesprekjes voeren, spelletjes doen, wandelen.

Heb jij zelf in het verleden met verslavingsproblematiek te kampen gehad? Heb jij jouw
herstel al 1 jaar geconsolideerd en ben je stabiel? Dan kun je op de Detox-afdeling van
Jellinek een mooie rol als vrijwilliger vervullen.

Vandaaruit kijken wij samen met jou en de client welke rol jij in het verdere herstelproces
kunt hebben. Daarbij gebruik makend van de klik in het onderlinge contact, jouw
vaardigheden & creativiteit én de verslavings-, behandel- en herstelervaringen die jij in het
verleden zelf hebt opgedaan.

Bij jouw inzet is steeds een van onze medewerkers in de buurt. In de introductieperiode krijg
je uitleg over de organisatie, over het belang van structuur voor cliënten, over wederzijdse
bejegening met aandacht voor een veilige omgeving voor cliënt, medewerkers en bezoekers.
Bij langere inzet kun je deelnemen aan een training veiligheid & psychopathologie.

De activiteiten kunnen alle dagen van de week (ook in weekenden) plaatsvinden. De exacte
tijden die jou, de cliënten en kliniek uitkomen worden in goed overleg afgestemd.

Omdat structuur en continuïteit zo belangrijk zijn, gaan wij er van uit dat je je voor minimaal
6 maanden wilt verbinden. De vrijwilligersactiviteit kan niet als arbeidsre-integratieplek
ingezet worden. Onze cliënten maken zelf een herstelproces door en hebben behoefte aan
structuur en een stabiele situatie. Ons uitgangspunt is dat de activiteiten die je doet altijd zijn
afgestemd op wat de cliënten nodig hebben!

Meer informatie www.jellinek.nl.
Jellinek is onderdeel van Arkin

Vacature Kenmerken

West

Branche

Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Educatie, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn

Doelgroep

Chronisch zieken, LHBTIQ+, Mannen, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden, Verstandelijk beperkten, Volwassenen, Vrouwen, Culturele minderheden

Wat ga je doen

Begeleiding groepen, Coaches en maatjes, Creatieve activiteiten, Gastvrouw/Gastheer, Maaltijdverzorging

Extra's

Onkostenvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Informatiebijeenkomst, Uitjes en gezelligheid, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

25931

Publicatie datum

10 oktober 2023

Naam contactpersoon

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak