Maatje voor cliënt (Forensische Kliniek)

Je komt bij onze bijzondere cliënten op bezoek voor een gesprek of om een activiteit te doen. Zo geef je aandacht en ontspanning en dat draagt bij aan hun herstel en resocialisatie.

Wij gaan er van uit dat elk van onze bijzondere cliënten uniek is. De zorg die wij bieden is onderdeel van een meestal door de rechter opgelegde straf of maatregel, waarbij gewerkt wordt aan perspectief voor de cliënt, zijn/haar naasten en de maatschappij. Dat perspectief begint vaak bij kleine stappen. Waardigheid en veiligheid staan voorop. Jij als vrijwilliger kunt hier een rol in spelen. Jij komt van buiten, vanuit jouw positie in de maatschappij, als student, werkende, gepensioneerde of anders, geef je met jouw bezoek dat beetje gelijkwaardige extra aandacht dat ontspanning brengt en acceptatie uitdrukt.

Vanuit die houding kom je langs voor een gesprek, een kop koffie, een spelletje, om mee te koken, te wandelen of een andere activiteit. Er is ook ruimte voor het organiseren en begeleiden van activiteiten waar jij passie voor hebt of wat je leuk vindt om te doen. Je bent wekelijks of tweewekelijks welkom voor 2 uur of meer. Dag en tijdstip kan op maat op jouw mogelijkheden afgestemd worden.

Voor onze cliënten is structuur en continuïteit belangrijk, daarom is het fijn als jij je voor minimaal 6 maanden wilt verbinden. De vrijwilligersactiviteit kan niet als arbeidsre-integratieplek ingezet worden. Onze cliënten maken zelf een herstelproces door en hebben behoefte aan structuur en een stabiele situatie. De activiteiten en begeleiding zijn afgestemd op wat de cliënten nodig hebben.

Bij de activiteit die je doet is steeds een van onze medewerkers in de buurt. In jouw introductie krijg je uitleg over de organisatie van vrijwilligersactiviteiten in de kliniek, over het belang van structuur voor cliënten, over wederzijdse bejegening met aandacht voor een veilige omgeving voor cliënt, medewerkers en bezoekers. Bij langere inzet kun je deelnemen aan een training veiligheid & psychopathologie.

Ben je psychologiestudent? Dan kun je deelnemen aan digitale groepsintervisie dat door universitair docenten gegeven wordt. Hierbij is er aandacht voor het proces tussen jou als studentvrijwilliger en cliënt om:
• enerzijds het ontstaan van een cliënt-helper patroon af te zwakken en
• anderzijds het stimuleren van een open dialoog anderzijds te stimuleren..

Wij bij Inforsa zijn expert op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving waarbij er ook sprake kan zijn van ontwrichting en/of delict gedrag. Jij gaat jouw vrijwilligersactiviteiten met cliënten in onze volgende klinieken doen: Forensisch Psychiatrische Kliniek of Kliniek Langdurig Intensieve Zorg. Zie ook www.inforsa.nl. Inforsa is onderdeel van GGZ Arkin.

Vacature Kenmerken

Oost

Branche

Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn, Sport

Doelgroep

Chronisch zieken, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden

Wat ga je doen

Coaches en maatjes, Creatieve activiteiten, Gastvrouw/Gastheer, Maaltijdverzorging, Sport en spel

Extra's

Onkostenvergoeding, Vrijwilligersvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Informatiebijeenkomst, Uitjes en gezelligheid, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Goed NL, Redelijk

Vacaturenummer

25223

Publicatie datum

27 juli 2023

Naam contactpersoon

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak