Medewerker groenactiviteiten

Let op: wij zijn met vakantie van 1 t/m 31 augustus.

Het meehelpen met het organiseren en uitvoeren van diverse groenactiviteiten in de buurt.

[FOR ENGLISH, SEE BELOW]

TAAKOMSCHRIJVING
Jij helpt mee met het onderhouden van de buurttuin en het openbaar groen in de Dapperbuurt. De taken zijn het verzorgen van planten en de composthoop, schoonhouden van het openbaar groen, kweken van nieuwe plantjes, snoeien van heesters en struiken. Je kunt bijdragen aan het organiseren van groene activiteiten en de uitvoer ervan. Je ondersteunt bewoners om hun groenwensen te realiseren. Bewoners die een (gevel)tuintje hebben, maar die niet zelf kunnen onderhouden, help je bij de verzorging van de planten.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je vindt het leuk actief mee te helpen en zo nodig zelf een schop in de aarde te steken en planten te planten. Je vindt het leuk mensen te ondersteunen hun groene dromen te verwezenlijken. Je houdt er ook van met mensen in gesprek te gaan over het vergroenen van hun tuin en/of balkon.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Interesse voor groen in de stad, Energie en enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Er wordt geen daadwerkelijke scholing aangeboden, maar er zijn wel mensen met verstand van groen en biodiversiteit, maar ook van het voorkomen van wateroverlast en hittestress aanwezig die begeleiding kunnen bieden.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je helpt mensen bewuster te maken en actief te betrekken bij verduurzaming van onze planeet en de leefbaarheid te verbeteren. Groen verbindt en brengt een dialoog op gang, door je inzet draag je bij aan het groener maken van de buurt en verbetering van de sociale cohesie.

WERKTIJDEN
Werktijden worden in overleg met jou vastgesteld.

————————————————————————————————————————

Contributor nature-friendly activities

You help to organize and carry out several nature-friendly activities.

JOB DESCRIPTION
You help to maintain the neighbourhood garden and the public greenery in the Dapperbuurt. Your tasks are to take care of the plants and compost, to keep the public greenery clean, to grow new plants, and to thin out bushes and shrubs. You can help to organize nature-friendly activities and carry these out. You support residents to realise their plans for the greenery. You can help out residents that have a façade garden, but are not able to maintain this by themselves.

WHAT TYPE OF KNOWLEDGE AND SKILLS ARE NEEDED?
You like to actively help out, and if needed you are also able to work in the garden and plant new plants. You like to support people in realizing their nature-friendly dreams. You also enjoy starting conversations with people about making their garden or balcony more nature-friendly.
You are interested in how the city can become more nature-friendly, and you are energized and enthusiastic to get work done.

WHAT DO YOU GET IN RETURN?
We don’t offer official education, but we work with plenty of people who have knowledge on nature and biodiversity, but also on how to avoid flooding and heat stress.

WHAT IS THE ADDED VALUE OF THIS VOLUNTEER WORK?
You help people to become more aware and actively involve them in themes regarding the sustaining of our planet and improving its liveability. Nature connects and starts a much needed conversation, because of your input you help to make the neighbourhood more nature-friendly and you also help improve the social cohesion.

WORKING HOURS
Working hours are always planned in mutual agreement.

Vacature Kenmerken

Oost

Branche

Duurzaamheid, Natuurbehoud

Doelgroep

Buurtbewoners

Wat ga je doen

Groenonderhoud, Kleine klusjes, Voorlichting en lesgeven

Extra's

Taalniveau

Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

29458

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon

J. Jansen op de Haar

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak