Medewerker groenactiviteiten

Let op: wij zijn met vakantie van 1 t/m 31 augustus.

Het meehelpen met het organiseren en uitvoeren van diverse groenactiviteiten in de buurt.

TAAKOMSCHRIJVING
Jij helpt mee met het onderhouden van de buurttuin en het openbaar groen in de Dapperbuurt. De taken zijn het verzorgen van planten en de composthoop, schoonhouden van het openbaar groen, kweken van nieuwe plantjes, snoeien van heesters en struiken. Je kunt bijdragen aan het organiseren van groene activiteiten en de uitvoer ervan. Je ondersteunt bewoners om hun groenwensen te realiseren. Bewoners die een (gevel)tuintje hebben, maar die niet zelf kunnen onderhouden, help je bij de verzorging van de planten.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je vindt het leuk actief mee te helpen en zo nodig zelf een schop in de aarde te steken en planten te planten. Je vindt het leuk mensen te ondersteunen hun groene dromen te verwezenlijken. Je houdt er ook van met mensen in gesprek te gaan over het vergroenen van hun tuin en/of balkon.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Interesse voor groen in de stad, Energie en enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Er wordt geen daadwerkelijke scholing aangeboden, maar er zijn wel mensen met verstand van groen en biodiversiteit, maar ook van het voorkomen van wateroverlast en hittestress aanwezig die begeleiding kunnen bieden.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je helpt mensen bewuster te maken en actief te betrekken bij verduurzaming van onze planeet en de leefbaarheid te verbeteren. Groen verbindt en brengt een dialoog op gang, door je inzet draag je bij aan het groener maken van de buurt en verbetering van de sociale cohesie.

WERKTIJDEN
Werktijden worden in overleg met jou vastgesteld.

Vacature Kenmerken

Oost

Branche

Duurzaamheid, Natuurbehoud

Vacaturenummer

10818

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon