Praktische hulp geven aan buurtbewoners Noord voor Elkaar

Het helpen van buurtbewoners;van jong en oud door een praktische taak van ze over te nemen die ze door omstandigheden zelf even niet uit kunnen voeren.

TAAKOMSCHRIJVING
De volgende hulpvragen worden beantwoord: mensen thuis bezoeken, eenvoudig tuinonderhoud, kleine klusjes in en rond het huis, boodschappen doen, samen wandelen, autovervoer bieden, begeleiden naar een ziekenhuis, vriendschappelijk huisbezoek.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Sociaal voelend en vriendelijk zijn. Grenzen kunnen stellen. Woonachtig zijn in Amsterdam-Noord.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
-

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Onkostenvergoeding, verzekering, een vrijwilligersovereenkomst. Ondersteuning door de bureauvrijwilliger, deskundigheidsbevordering op onderwerpen die op de hulpdienst betrekking hebben.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Diverse contacten met buurtbewoners. Het vrijwilligerswerk is flexibel in te passen.

WERKTIJDEN
Overdag en in overleg met de hulpvrager.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Gesprek met de professioneel begeleider van Doras waarna kennismaking volgt met de vrijwllig bureaumedewerkers van de hulpdiensten.

Vacature Kenmerken

Noord

Branche

Ander thema

Vacaturenummer

10384

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon