Psychologiestudent – vrijwilliger (GGZ opname-, herstel of forensische kliniek)

Ben jij psychologiestudent? Wil jij activiteiten met cliënten doen om zo bij te dragen aan hun herstel? Je bent van harte welkom! Wij bieden jou daarbij aanvullende digitale groepsintervisie dat door universitair docenten gegeven wordt.

Arkin is de grootste medische GGZ behandelorganisatie in Amsterdam. In onze opnameklinieken, herstelklinieken en forensische kliniek worden cliënten met psychiatrische problematiek opgenomen. Zij verblijven er om te stabiliseren, te herstellen en resocialiseren. Juist vanwege de soms zware problematiek wordt met de cliënten aan een positieve en ontspannen sfeer gewerkt.

Bij activiteiten die je met hen gaat doen is het vertrekpunt: wat kan iemand wél, welke mogelijkheden zijn er? Vandaaruit wordt aan perspectief op herstel gewerkt dat vaak met kleine stappen begint. Jij kunt hierbij een mooie rol vervullen omdat je van buiten komt. Vanuit jouw positie in de maatschappij geef je dat beetje gelijkwaardige extra aandacht dat ontspanning brengt en acceptatie uitdrukt. Daarbij staan waardigheid en veiligheid voorop.

Als vrijwilliger heb je met cliënten gelijkwaardig contact op ooghoogte. Het is dus niet de bedoeling dat je in een hulpverlenerspatroon terecht komt of cliënten gaat coachen. Dat is aan de professionals. Daarom en vanwege privacy overwegingen kun je niet in medische dossiers of diagnoses gekend worden of aan behandelbesprekingen deelnemen.

Wij vernemen graag jouw vaardigheden, hobby’s en wensen en stemmen dit op maat af met onze mogelijkheden. Je kunt denken aan de volgende activiteiten:
• Je biedt gastvrijheid in de gemeenschappelijke ruimte. Je bent er voor een praatje, je nodigt cliënten uit voor een kop koffie of thee, een gesprek, een spelletjes of creatieve bezigheid (één-op-één of met enkele cliënten). Samen met cliënten hou je de ruimte opgeruimd of je ruimt met cliënten hun eigen kamer op. Zo draag je bij aan het therapeutische leefklimaat.
• Je bereidt met cliënten gezonde eenvoudige maaltijden: inkopen doen, koken, samen (ook met medewerkers) nuttigen van de maaltijd en opruimen.
• Je begeleidt met activiteitenbegeleiders creatieve bezigheden of je brengt jouw hobby’s daar in. Je kunt met een of meer cliënten sporten in onze sporthal. Of je gaat met een cliënt samen buiten iets doen, dit laatste in overleg met de verpleging.
• Soms is het mogelijk, dat wanneer jij en een cliënt een goeie klik met elkaar hebben, jullie als maatjes aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
• Er is ook ruimte voor het organiseren en begeleiden van activiteiten die jij leuk vindt en passie voor hebt.

Bij de activiteiten kan een tweede vrijwilliger ingezet worden, dus als jij in jouw netwerk iemand kent die ook geïnteresseerd is, laat dit dan even weten. Voor onze cliënten is continuïteit en structuur belangrijk en daarom gaan wij er vanuit dat je je minimaal 6 cq 12 maanden wilt verbinden, bijvoorbeeld 3 uur of meer per week of 2 weken. Afhankelijk van de kliniek waar je ingezet gaat worden, kan dit overdag, vroege avond, op alle weekdagen en in weekenden.

Bij Inforsa zijn er maar een beperkt aantal vrijwilligersplekken waarvoor zich relatief veel kandidaten melden. Met name daar wordt veel aandacht besteed aan een veilig vrijwilligersklimaat. Dit vergt veel begeleiding en een pittige selectie. Dit alles maakt dat er maar sporadisch vrijwilligersplekken vrij komen.

In een telefonisch kennismakingsgesprek bespreken wij jouw en onze mogelijkheden. Aan de hand daarvan kijken wij waar een match met passende activiteiten gevonden kan worden. Vervolgens is er ook zo’n kennismakingsgesprek met de afdeling waar de activiteit zich voordoet. Nadat je hebt meegelopen wordt gekeken of de activiteit wederzijds past.

Wat vragen wij?
• Je volgt een academische studie psychologie, forensische psychologie of orthopedagogie e.d..
• Je hebt affiniteit met de cliëntengroep.
• Je wilt en kunt op een gelijkwaardige en informele manier activiteiten met GGZ-cliënten doen. Omdat de cliënten nog niet hersteld zijn communiceren en reageren zij niet altijd logisch.
• Je bent je ervan bewust dat inhoudelijke begeleiding en behandeling niet aan jou maar aan de professionals is.
• Je bent sociaal vaardig en kunt op jouw eigen gedrag reflecteren.
• Bij de forensische kliniek, ligt de focus op het doen van creatieve activiteiten waaronder ook koken gerekend wordt. Hier zijn niet zo vaak vrijwilligersplekken vacant en is nodig dat je stevig in jouw schoenen staat. Wanneer er een vrijwilligersplek beschikbaar is, is de selectie hier het pittigst.
Wat bieden wij?
• Er is altijd een medewerker van de kliniek aanwezig waarop je kunt terugvallen.
• Je wordt ingewerkt waarbij je uitleg krijgt over het bieden van structuur aan cliënten, over wederzijdse bejegening en over gedrag dat een veilige omgeving voor jezelf, cliënten, medewerkers en bezoekers waarborgt.
• Je kunt deelnemen aan een digitale introductiebijeenkomst en aan een dagtraining ‘psychopathologie & veiligheid’ waarbij situaties met een acteur geoefend worden.
• Je kunt aan digitale groepsintervisies deelnemen waarin er aandacht is voor het proces dat tussen jou als studentvrijwilliger en cliënt plaatsvindt. Dit om enerzijds het ontstaan van een cliënt-helper patroon af te zwakken en om anderzijds het stimuleren van een open dialoog te stimuleren.
• Naast zinvolle tijdsbesteding en leersituaties bieden wij een standaard minimale onkostenvergoeding.

Wij attenderen erop dat de vrijwilligersactiviteiten niet in de plaats van een stage kunnen komen en het vrijwilligerswerk biedt ook geen vooruitzicht op een stage.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon.

Vacature Kenmerken

Centrum, Noord, Oost, West, Zuid-Oost

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Eenzaamheidsbestrijding, Sport

Doelgroep

Chronisch zieken, Mannen, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden, Verstandelijk beperkten, Volwassenen, Vrouwen

Wat ga je doen

Begeleiding groepen, Coaches en maatjes, Creatieve activiteiten, Gastvrouw/Gastheer, Groenonderhoud, Maaltijdverzorging, Muziek, Sport en spel

Extra's

Vrijwilligersvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Informatiebijeenkomst, Uitjes en gezelligheid, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger), Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

33086

Publicatie datum

2 april 2024

Naam contactpersoon

Arkin Vrijwilligerswerk

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak