Psychologiestudent – vrijwilliger Maatjesproject (Uilenstede/Amstelveen)

Ben jij psychologiestudent? Wil jij activiteiten doen met mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben? Je bent van harte welkom! Bij jouw begeleidende rol bieden wij digitale groepsintervisie.

Je gaat deelnemen aan het Maatjesproject waarin je tweewekelijks iets gaat ondernemen met mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te gaan doen.

Je wordt dus gekoppeld aan iemand die zich niet makkelijk in de maatschappij mengt en minder makkelijk sociale contacten onderhoudt, maar wel graag weer actiever in de samenleving of met een hobby’s bezig wil zijn. Jij bent nodig om die persoon te helpen die stap buitenshuis te zetten. Jij en jouw maatje vormen een koppel en gaan activiteiten doen, zoals wandelen, fietsen, sport, boodschappen doen, musea of filmbezoek, gezelschapsspelletjes. Soms is het bieden van een luisterend oor al genoeg maar het kan ook zijn dat één van jouw hobby’s gedeeld kan worden.

De activiteit komt vooral neer op het samenzijn en het onderhouden van gelijkwaardig contact van mens tot mens. Hierbij bieden wij maandelijkse digitale groepsintervisie waarbij de focus dan ook op het relationele proces is gericht: enerzijds op het actief afzwakken van het ontstaan van een cliënt-helper patroon en anderzijds op het stimuleren van een wederzijdse open dialoog.

Wij bieden jou
* Je wordt vanuit de zijlijn begeleid bij de kennismaking en het onderhouden van contact met je maatje.
* Je kunt aan maandelijkse digitale intervisiebijeenkomsten deelnemen. Dit biedt gelegenheid op de relatie te reflecteren en om zelf zo min mogelijk in een hulpverlenende rol terecht te komen. Dit is leerzaam en draagt bij aan jouw persoonlijke groei.
* Het maatjesproject is van Roads (onderdeel van Arkin, de grootste GGZ instelling van Amsterdam) en je neemt deel aan een digitale introductiebijeenkomst waarbij je informatie over de GGZ, de organisatie en ziektebeelden krijgt.
* Je kunt deelnemen aan een training over psycho-educatie & veiligheid en daarbij situaties oefenen met een acteur.
* Naast zinvolle tijdsbesteding en leersituaties bieden wij een kleine standaard onkostenvergoeding.

Wij attenderen erop dat de vrijwilligersactiviteiten niet in de plaats van een stage kunnen komen en dat het vrijwilligerswerk geen vooruitzicht op een stage biedt.

Wat breng je mee?
* Je volgt een academische studie psychologie, forensische psychologie of orthopedagogie e.d..
* Je hebt affiniteit met de doelgroep, je bent sociaal vaardig en kunt op eigen gedrag reflecteren.
* Je bent je ervan bewust dat het een gelijkwaardig informeel contact betreft en een inhoudelijke coachende rol niet aan jou is.
* Het is belangrijk dat je bereid bent om één keer per veertien dagen met je maatje af te spreken. Onderling stemmen jullie af: dag, tijdstip, locatie en activiteit.
* Door de kwetsbaarheid en daaruit voortkomende problemen is het vertrouwen in anderen vaak geschaad en daardoor het sociale netwerk klein. Het krijgen van aandacht van jou als vrijwilligers kan verandering in dat patroon brengen. Door waardering, erkenning en afleiding te geven wordt de ander in staat gesteld om vertrouwen te herwinnen en weer contact met de buitenwereld op te bouwen. Om het vertrouwen zich te laten nestelen en erop voort te bouwen is binding van ca één jaar nodig. Natuurlijk wordt met vakanties en lesroosters rekening gehouden.

Werken bij Roads
Roads is onderdeel van Arkin. Roads begeleidt en re-integreert mensen met psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek naar dagbesteding, werk of biedt een basis voor maatschappelijke participatie.

Het Roads Maatjesproject helpt mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te ondernemen.

Roads is een van de 12 specialismen van Arkin. Samen zijn we de expert op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg. Met elkaar maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten.

Meer weten over deze vacature?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon.

Vacature Kenmerken

Buiten de stad

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Educatie, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn, Kunst en Cultuur, Natuurbehoud, Sport

Doelgroep

Buurtbewoners, Chronisch zieken, Dementerenden, Jongeren, LHBTIQ+, Lichamelijk beperkten, Mannen, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Vluchtelingen en Statushouders, Volwassenen, Vrouwen, Culturele minderheden

Wat ga je doen

Burenhulp, Coaches en maatjes, Creatieve activiteiten, Kleine klusjes, Muziek, Sport en spel

Extra's

Onkostenvergoeding, Vrijwilligersvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Informatiebijeenkomst, Uitjes en gezelligheid, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger), Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

33875

Publicatie datum

21 november 2023

Naam contactpersoon

Vrijwilligerswerk@arkin Arkin

Locatie

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak