Schoolmaatje in een gezin met een vluchtelingenachtergrond

Maak jij een ouders met een vluchtelingenachtergrond wegwijs op de school van hun kinderen? Als schoolmaatje help je ouders om meer betrokken te zijn bij school, in het belang van de kinderen.

TAAKOMSCHRIJVING:
Je wordt gekoppeld aan een nieuwkomersgezin met een vluchtelingenachtergrond met kinderen op een basisschool in Amsterdam Noord. Je gaat een jaar lang wekelijks op bezoek bij het gezin. Je helpt de ouders bij het begrijpen van brieven en e-mails van school. Je gaat mee naar oudergesprekken met de leerkracht, bespreekt van te voren met de ouders waar ze met de leerkracht over willen praten en helpt ze het gesprek te voeren. Je bekijkt samen met de ouders wat het kind nodig heeft. Je beantwoordt vragen van de ouders over het schoolsysteem in Nederland en je helpt het kind indien nodig met het huiswerk. Je probeert een vertrouwensband met het gezin op te bouwen.

De mogelijkheid bestaat om na een jaar schoolmaatje te zijn geweest, vrijwillig coördinator bij Schoolmaatjes ONS te worden.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je benadert het gezin respectvol. Je maakt makkelijk contact en je bent flexibel. Je hebt een open houding, ook voor feedback en je bezit reflectievermogen. Je hebt ervaring met het basisonderwijs in Nederland. Je kunt goed communiceren.

TRAINING EN BEGELEIDING:
Een trainingsavond voorafgaand aan je deelname;
2 intervisiebijeenkomsten met de andere vrijwilligers;
1 training tijdens het traject;
persoonlijke begeleiding door coördinator

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Je leert een gezin uit een andere cultuur goed kennen. Vaak ontstaat er vriendschap met het gezin die ook na afloop van het project blijft bestaan. Je helpt de kinderen een goede start te maken op school en daarmee echt een verschil in hun leven te maken. Tijdens het project kun je met al je vragen terecht bij de coördinator.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Ouders willen een goede toekomst voor hun kinderen. School is daarbij heel belangrijk maar ouders weten soms niet wat ze van school mogen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. Extra hulp hierbij maakt dat de kinderen met meer succes en met meer plezier naar school gaan. Alle kinderen moeten de kans krijgen op een zo goed mogelijke opleiding. Daar dragen we graag aan bij.

WERKTIJDEN
Je maakt zelf afspraken met het gezin. Je gaat gedurende 1 jaar ongeveer 1x per week 2 uur naar het gezin. Ook ga je mee naar oudergesprekken op school. Die plan je met de ouders. Ongeveer 60 uur in totaal.
Lijkt dit vrijwilligerswerk je interessant maar ben je minder uren beschikbaar? Neem dan ook contact op, dan onderzoeken we de mogelijkheden.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
We zoeken iemand die wil investeren in een goede toekomst voor een nieuwkomersgezin in Amsterdam en zich in principe voor een jaar wil binden. Reageer en we maken een afspraak om kennis te maken.

Vacature Kenmerken

Noord, Oost

Branche

Educatie

Doelgroep

Kinderen, Vluchtelingen en Statushouders

Wat ga je doen

Coaches en maatjes, Kinderen begeleiden, Taalondersteuning

Extra's

Scholing, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

35365

Publicatie datum

2 juli 2024

Naam contactpersoon

Fouke Jansen

Locatie

Amsterdam

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak