Secretaris Bestuur Bi+ Nederland

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Secretaris.

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland:
voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:
is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Secretaris:
De taak van secretaris zal gemiddeld 8 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

Functie eisen voor de secretaris:
adequate schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands;
affiniteit en ervaring met digitaal werken en Office applicaties;
goed georganiseerd;
bereid tot ondersteunende werkzaamheden andere bestuursleden.

Specifieke taken:
zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergadering inclusief verslaglegging en opvolging van actiepunten;
vastleggen en bewaken procedures en werkprocessen.

Interesse?
Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 16 juli een motivatie en CV naar ons via deze site. Voor vragen kun je contact opnemen met de contactpersoon.

Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats.

De benoeming tot Secretaris zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Kenmerken

Noord

Branche

Diversiteit en inclusiviteit, Mensenrechten

Doelgroep

LHBTIQ+

Wat ga je doen

Administratie en receptie, Bestuur, Organiseren en coördineren

Extra's

Onkostenvergoeding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger), Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

25588

Publicatie datum

26 juni 2023

Naam contactpersoon

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak