Secretaris / penningmeester

Wij zijn bezig een stichting op te richten. We willen diversiteit in praktijk brengen. Door mensen met en zonder beperking samen professionele theatervoorstellingen en filmproducties te laten maken.

TAAKOMSCHRIJVING
Verantwoordelijkheden secretaris:
In overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen
Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen
Bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten
Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie
Schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting
Archiveren van in- en uitgaande communicatie
In- en uitschrijvingen Kamer van Koophandel, juridische zaken en verzekeringen

Verantwoordelijkheden penningmeester:
Het opstellen van een begroting voor subsidie
Bijhouden van financiële administratie
Omgaan met vrijwilligersvergoedingen
Belastingen
Subsidie afrekening
Maken van financiële verslagen
Voorwaarden ter voorkoming van fraude

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Een enthousiast en gemotiveerd persoon met affiniteit voor film en theater, Goede communicatieve vaardigheden. Affiniteit met inclusie en diversiteit

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Als bestuurslid word je niet in het diepe gegooid, omdat wij al ervaring hebben opgedaan met het opstarten van een theatergroep en een tournee langs theaters in Nederland gemaakt hebben.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Wij streven er naar om op termijn bestuursleden op onkosten basis te betalen voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zodra de stichting over de financiële middelen beschikt, welke we hopelijk via fondsen mogen ontvangen.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Wij zijn bezig een stichting op te richten die tot doel heeft om mensen met een beperking een podium te bieden. We willen diversiteit in de praktijk brengen. Werken met mensen op basis van gelijkwaardigheid. Hoe willen we dit doen? Door mensen met en zonder een beperking samen professionele theatervoorstellingen en filmproducties te laten maken over verschillende onderwerpen.

WERKTIJDEN
1 dag per maand in overleg.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Stuur een motivatiebrief en hierna volgt een kennismaking.

Vacature Kenmerken

Buiten de stad, Centrum, Landsmeer, Nieuw-West, Noord, Oost, Weesp, West, Zuid, Zuid-Oost

Branche

Diversiteit en inclusiviteit, Kunst en Cultuur

Vacaturenummer

10855

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon