Sociaal Gedreven Handige Handen bij de FIXbrigade

De FIX brigade komt bij de bewoners thuis en biedt informatie over energiebesparing, maar voert ook kleine energiebesparende maatregelen uit. Het werk is gratis voor minima.

[FOR ENGLISH, SEE BELOW]

TAAKOMSCHRIJVING
Als leerling van de FIXbrigade loop je altijd met een ervaren fixer mee. Je leert met name in de praktijk, maar daarnaast wordt er middels workshops ook gewerkt aan de theoretische kennis.
Taken en werkzaamheden:
* Het vervangen en aanbrengen van tochtstrippen.
* Het vervangen van kitranden.
* Het aanbrengen van radiatorfolie.
* Het beter afstellen, ontluchten en bijvullen van de verwarming.
* Het vervangen van gloeilampen door led verlichting.
* Het opsporen van oorzaken van vocht in de woning en dit zo mogelijk verhelpen.
* Het adviseren van bewoners over energiebesparing.Workshops.
* Hoe kun je de verwarming optimaal laten werken.
* Hoe moet je kitten en welke kit gebruik je waarvoor?
* Het aanbrengen van tochtstrippen en welke gebruik je waarvoor?•
* Werking van infraroodfoto’s en wat kun je eruit aflezen?
* Energie besparen in je dagelijkse bezigheden.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je bent handig in het uitvoeren van kleine klusjes thuis.
Je vindt het leuk om met mensen om te gaan.
Je past je makkelijk aan als je bij mensen thuis komt.
Je vindt het belangrijk om je afspraken na te komen.
Je helpt graag mensen en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
Je bent minimaal één dag per week beschikbaar vanaf 9.00 uur.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Je krijgt diverse gratis workshops aangeboden, deze zijn door de Jungle ontwikkeld. Hierbij vergroot je je kennis op het vlak van verwarming en isolatie van woningen.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Begeleiding door een ervaren leermeester, een leuk team waarin je werkt. Maar vooral heel veel dankbare en blije mensen die je helpt, door hun huis comfortabel te maken en hun energierekening omlaag te krijgen. Daarnaast vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt, omdat er veel vraag is in de bouw en in gebouw beheer naar mensen die kennis hebben van isolatie en die klusjes in huis doen.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je helpt energiearmoede bestrijden. Er is sprake van energiearmoede als mensen minimaal 10% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Door de almaar stijgende kosten voor energie komen steeds meer mensen hierdoor in de problemen.En je helpt bewoners om hun woning aangenaam te maken. Er ontstaan veel gezondheidsklachten door slecht geÏsoleerde en vochtige woningen.

WERKTIJDEN
Maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur tot halverwege de middag. Minimaal 1 dag per week beschikbaar, zo mogelijk meer.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Neem Contact op met de contactpersoon.

————————————————————————————————————————

A socially driven and handy (wo)man needed for the FIXbrigade

The FIXbrigade visits residents at home and provides information on saving energy, but also implements small energy-saving measures. The work is free for people with a low income.

JOB DESCRIPTION
As a student at the FIXbrigade you are always accompanied by an experienced fixer. You primarily work in practice, but through workshops you are also educated on important theory.

Tasks and activities:
– The replacing and applying of insulation material in houses
– The replacing of incandescent lamps with LED lighting
– Advising residents on workshops about reducing energy use

WHAT TYPE OF KNOWLEDGE AND SKILLS ARE NEEDED?
You are good at doing small chores at home.
You enjoy being around people.
You are able to easily adjust yourself when you are in someone else’s house.
You think it is important to stick to your agreements.
You like helping people and enjoy learning new things.
You are available for a minimum of one day a week from 9am.

We offer several free workshops, which are developed by the Jungle. These workshops help to broaden your knowledge about insulation in houses.

WHAT DO YOU GET IN RETURN?
You are trained by an experienced teacher, and you will work in a nice team. But most importantly, you get to make a lot of people happy and thankful by making their home more comfortable and lowering their energy bills. Besides, you increase your chances on the labour market, because there is a lot of need for people who have knowledge of insulation and that are able to do several chores which you may learn at the FIXbrigade.

WHAT IS THE ADDED VALUE OF THIS VOLUNTEER WORK?
You help to battle poverty. Because the prices on energy and gas keep growing, there are increasingly more people that experience troubles with paying their bills. You also help residents to make their home more comfortable. Many health complaints arise from poorly insulated and damp homes.

WORKING HOURS
Monday to Friday from 9am until around 3pm.
You are available for a minimum of one day per week, and more days if possible.

HOW DO YOU GET IN TOUCH?
You can email us

Vacature Kenmerken

Nieuw-West, Noord, Oost

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Educatie

Doelgroep

Buurtbewoners, Jongeren, LHBTIQ+, Mannen, Vluchtelingen en Statushouders, Volwassenen, Vrouwen, Culturele minderheden

Wat ga je doen

Burenhulp, Kleine klusjes, Technisch onderhoud, Voorlichting en lesgeven

Extra's

Scholing, Inwerktraject, Informatiebijeenkomst, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Redelijk NL (A2-B1)

Vacaturenummer

29466

Publicatie datum

9 februari 2022

Naam contactpersoon

J. Jansen op de Haar

Locatie

26, Tweede van Swindenstraat, 1093VS Amsterdam, Nederland

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak