Voorzitter cliëntenraad De Werf en De Poort

In deze functie kom je op voor en bewaak je de kwaliteit van onze bewoners.

Wat ga je doen?
De cliëntenraden van locaties Dr. Sarphatihuis, De Werf en De Poort zoeken een nieuwe voorzitter. Een cliëntenraad is samengesteld uit bewoners en/of naasten van bewoners. Door veelvuldig contact te hebben met bewoners en hun naasten maken de raden gebruik van hun ervaringen. Als voorzitter van een cliëntenraad zit je de cliëntenraadsvergaderingen voor. Samen met de ambtelijk secretaris stel je de agenda op en bewaak je dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Je hebt regulier overleg met het locatiemanagement en de directeur van het woonzorggebied waartoe betreffende locatie behoort. Vanuit deze rol kun je écht wat betekenen voor de ouderenzorg in deze locaties en bijdragen aan de kwaliteit van leven van de kwetsbare medemens.

Wie ben jij?
je bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar.
je voelt verwantschap met mensen die zorg nodig hebben.
je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.
je bent in staat om een vergadering voor te zitten en te zorgen dat de deelnemers de ruimte krijgen om tot hun recht te komen.
je hebt affiniteit met medezeggenschap.
je hebt een kritische blik, een luisterend oor, laat je eigen mening horen en bent gericht op samenwerking.

Wat bieden wij?
de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de woon- en zorgsituatie van onze bewoners;
een vrijwilligersvergoeding;
een reis- en onkostenvergoeding;
de mogelijk tot scholing en training.

Wie zijn wij?
Amsta biedt zorg en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke of cognitieve problemen en aan mensen die door een verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld op 30 locaties in Amsterdam.. Bij alle keuzes die we maken, zijn welzijn en geluk van onze bewoners het uitgangspunt. Amsta is een echte Amsterdamse organisatie. Net als in deze mooie stad zijn verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden bij ons vertegenwoordigd. Cliënten/bewoners, vrijwilligers, naasten en collega’s: iedereen mag bij Amsta zichzelf zijn. We werken samen om de beste zorg aan onze bewoners te bieden en te leren van elkaar.

Cliëntmedezeggenschap bij Amsta
Amsta hecht er waarde aan dat bewoners worden gehoord. Cliëntenraden behartigen de belangen van bewoners. De raad overlegt met het management van de locatie en de directeur van het woonzorggebied waaronder de locatie valt, over zaken die het leven van de bewoners aangaan en geeft (on)gevraagd advies aan de directeur. Daarnaast kent Amsta een Centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de lokale raden zitting hebben. Deze Centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur van Amsta over thema’s die locatieoverstijgend zijn.

Enthousiast?
Reageer dan op deze vacature. Twijfel je of dit vrijwilligerswerk bij je past? Het is mogelijk om een cliëntenraadsvergadering bij te wonen (deze zijn openbaar) om te ervaren hoe mooi dit vrijwilligerswerk is.

Vacature Kenmerken

West

Branche

Ander thema

Doelgroep

Chronisch zieken, Dementerenden, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden

Wat ga je doen

Bestuur

Extra's

Vrijwilligersvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Persoonlijke begeleiding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

25247

Publicatie datum

1 augustus 2023

Naam contactpersoon

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak