Voorzitter voor de cliëntenraad

Onafhankelijke voorzitter Cliëntenraad Dr. Sarphatihuis

Over Amsta
Amsta luistert naar zijn bewoners, cliënten en patiënten. Dagelijks, op de werkvloer, maar ook formeel via actieve betrokkenheid van de cliëntenraden. Goede zorg- en dienstverlening aan mensen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk dan wel permanent) binnen Amsta leven en wonen, heeft de prioriteit.

Cliëntenraad Dr. Sarphatihuis
De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle bewoners van het Dr. Sarphatihuis. Namens de bewoners en/of hun naasten is de cliëntenraad de gesprekspartner van de directeur onder wier verantwoordelijkheid de locatie valt.
De cliëntenraad denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en voorgenomen besluiten. Daarnaast dient de zorgaanbieder over specifieke voorgenomen besluiten expliciet instemming te vragen van de cliëntenraad.

Het voorzitterschap
De voorzitter van de cliëntenraad heeft een belangrijke rol, samen met de leden van de raad, in het vormgeven van de cliëntmedezeggenschap. De voorzitter zorgt ervoor dat de cliëntenraad als team samenwerkt en stimuleert de kracht van de gezamenlijkheid. De voorzitter is een inspirerend verbinder: een bruggenbouwer die weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om de belangen van cliënten te behartigen en in staat is een netwerk op te bouwen dan wel zijn/haar eigen netwerk te benutten ten gunste van de cliëntmedezeggenschap binnen Amsta (i.c. de cliëntenraad Dr. Sarphatihuis).

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter
• Zorgt voor een gemeenschappelijke visie van de cliëntenraad.
• Organiseert vergaderingen, bereidt de agenda voor in samenspraak met de Ambtelijk secretaris (en de directeur voor wat betreft de overlegvergadering) en leidt de cliëntenraad in het eigen overleg en in het overleg met de directeur.
• Ziet erop toe dat de Medezeggenschapsregeling en het Huishoudelijk reglement worden nageleefd en dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert.
• Haalt de individuele kwaliteiten van de verschillende leden naar boven en zorgt voor een goede taakverdeling binnen de cliëntenraad.
• Vertegenwoordigt, samen met de leden, de cliëntenraad in interne en externe overleggen
• Is het eerste aanspreekpunt voor de directeur.
• Zorgt in samenspraak met de zorgaanbieder (i.c. betrokken directeur) voor een adequate bezetting van de cliëntenraad.

Profielschets
• Affiniteit met (cliënt)medezeggenschap dan wel met de doelgroep van wie de belangen worden behartigt.
• Bestuurlijke ervaring is een pré
• Kennis van actuele wet- en regelgeving ten aanzien van inspraak, medezeggenschap en cliëntbelangen (WMCZ2018, WMO, WLZ).
• De beschikking over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
• Een kritische, positieve en open houding.
• De kunde om te spreken in het openbaar.
• Het vermogen om te enthousiasmeren, te stimuleren en het beschikken over inlevingsvermogen.
• Bewust zijn van de onafhankelijke rol als voorzitter.
• Het herkennen van het belang om in een goede sfeer te vergaderingen en hieraan een bijdrage te leveren.
• Het vermogen om de gemeenschappelijke belangen van cliënten, bewoners, patiënten en/of hun naasten te bundelen.
• Beschikbaarheid op flexibele basis van x uur per week (afstemming met de huidige voorzitter) met het oog op het voorbereiden van vergaderingen, in- en extern vertegenwoordiging van de cliëntenraad en het voorzitten van de vergaderingen.


Amsta biedt
• Een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie binnen de cliëntmedezeggenschap.
• De gelegenheid om samen te werken met een enthousiaste cliëntenraad binnen een organisatie die belang hecht aan de medezeggenschap
• Een vergoeding op basis van een ruimhartige vacatieregeling
• De mogelijkheid tot het volgen van cursussen/trainingen.

Vacature Kenmerken

Centrum, Oost

Branche

Gezondheid en welzijn

Doelgroep

Chronisch zieken, Dementerenden, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden

Wat ga je doen

Bestuur

Extra's

Onkostenvergoeding

Taalniveau

Goed NL (B2 en hoger)

Vacaturenummer

30068

Publicatie datum

14 juni 2023

Naam contactpersoon

Dinah Hunsel

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak