Vrijwilliger die van laagdrempelige sportieve actie of knutselen houdt (GGZ)

Jij bent een kordate vrijwilliger die van laagdrempelig contact en sportieve of échte knutsel activiteiten houdt. Daarmee draag je bij aan het herstel van onze bijzondere GGZ-cliënten!.

De cliënten van onze Herstelgerichte Intensieve Verpleegafdeling hebben af en toe een verzetje nodig. Dit kan variëren van een wandeling tot sport en spel in onze gymzaal of een leuke knutsel activiteit (zoals bijvoorbeeld houtbewerken). Andere ideeën die jij hebt zijn ook welkom. Soms doe je dit met z’n tweeën en soms met een klein groepje cliënten.

Onze cliënten hebben naast psychiatrische ook met verslavingsproblematiek te maken. Ons doel is om hen (vanuit een context waarin beheersing van maatschappelijk en ontwrichtend gedrag gedomineerd heeft) herstelperspectief te laten ervaren en te laten omarmen. Bij het bieden van activiteiten is het vertrekpunt: wat kan iemand wél, welke mogelijkheden zijn er? Van daaruit wordt gewerkt aan perspectief op herstel dat vaak met kleine stappen begint. Als vrijwilliger kun je hierbij een mooie rol vervullen omdat je van buiten komt. Vanuit jouw positie in de maatschappij, als student, werkende, gepensioneerde of anders, geef je laagdrempelig dat beetje gelijkwaardige extra aandacht dat ontspanning brengt en acceptatie uitdrukt. Daarbij staan waardigheid en veiligheid voorop.

De activiteiten kunnen alle dagen van de week plaatsvinden (ook in weekenden). De tijden die jou, de kliniek en cliënten uitkomen worden in goed overleg afgestemd. Voor onze cliënten is continuïteit en structuur belangrijk en daarom gaan wij er vanuit dat je je minimaal 6 maanden wilt verbinden, bijvoorbeeld 2 uur of meer per week of 2 weken.
De vrijwilligersactiviteit kan niet als arbeidsre-integratieplek ingezet worden. Onze cliënten maken zelf een herstelproces door en hebben behoefte aan structuur en een stabiele situatie. De activiteiten en begeleiding zijn afgestemd op wat de cliënten nodig hebben.

Er is altijd een medewerker aanwezig waarop je kunt terugvallen. Je wordt ingewerkt, je krijgt uitleg over het bieden van structuur aan cliënten, over wederzijdse bejegening én over gedrag dat een veilige omgeving voor jezelf, cliënten, medewerkers en bezoekers waarborgt.

De Mentrum Kliniek Jan Thoméepad is een herstelkliniek met 45 bedden. Cliënten worden opgenomen na een crisisopname of een andere kortdurende opname als gestructureerde vervolgbehandeling nodig is. De opnameduur is tot ongeveer 1 jaar. Daarna gaan cliënten naar eigen woning, beschermd wonen, een andere herstelkliniek of verpleeghuis. Herstel gaat soms met vallen en opstaan en de kliniek biedt cliënten daarbij een veilige plek om weer te kunnen stabiliseren.

Mentrum is onderdeel van Arkin. Op www.mentrum.nl vind je meer informatie.

Vacature Kenmerken

Noord

Branche

Armoedebestrijding, Diversiteit en inclusiviteit, Duurzaamheid, Eenzaamheidsbestrijding, Gezondheid en welzijn, Sport

Doelgroep

Chronisch zieken, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden

Wat ga je doen

Begeleiding groepen, Coaches en maatjes, Creatieve activiteiten, Sport en spel, Technisch onderhoud

Taalniveau

Goed NL, Redelijk

Vacaturenummer

16000

Publicatie datum

27 juli 2023

Naam contactpersoon