Vrijwilligers voor locatie Aanmeldcentrum Schiphol

Betekenisvol vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk op Aanmeldcentrum Schiphol

VluchtelingenWerk Aanmeldcentrum Schiphol zoekt VRIJWILLIGERS:

Op AC Schiphol, gehuisvest in het gesloten Justitieel Complex Schiphol, verblijven asielzoekers die, of aan de grens of in vreemdelingenbewaring, een vrijheidsontnemende maatregel hebben opgelegd gekregen en op de locatie de grens- c.q. asielprocedure doorlopen.
VluchtelingenWerk biedt 7 dagen in de week sociaal-juridische ondersteuning aan deze groep asielzoekers met een team van vrijwilligers. In het AC beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de asielverzoeken aan de hand van onder andere het afnemen van gehoren.

Taken in de ondersteuning:

Voorlichting:
VluchtelingenWerk geeft voorlichting over en bereidt asielzoekers voor op de asielprocedure. Aansluitend wordt er een zgn. vluchtverhaalanalyse (VVA) gemaakt.

Bijwonen gehoren:
Op grond van indicaties kan VluchtelingenWerk asielzoekers begeleiden in de gehoren van de IND. Naast een letterlijk verslag van het gehoor wordt ook een verslag gemaakt van de houding van de ambtenaar en de tolk, de sfeer en hoe het met de asielzoeker gaat. Het verslag gaat naar de advocaat en kan eventueel als een processtuk gebruikt worden tijdens een rechtszitting.
Individuele procesbegeleiding
VluchtelingenWerk helpt bij vragen van asielzoekers en assisteert bij het verkrijgen van documenten die hun asielverhaal kunnen ondersteunen.

Belangenbehartiging:
VluchtelingenWerk monitort en geeft knelpunten en signalen door op het gebied van medische gesteldheid, de verblijfsomstandigheden en het verloop van de asielprocedure.

Wij vragen:
Minimaal HBO werk en denk niveau, affiniteit met de doelgroep van asielzoekers, goede sociale vaardigheden en een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift. Wij vragen voor een periode van tenminste 1 jaar beschikbaarheid van minimaal 1 dag per week en minimaal 1 dag per maand in het weekend.

Wij bieden:
Betekenisvol vrijwilligerswerk met begeleiding op de werkplek, een prettige werksfeer, cursussen en trainingen, reis- en onkostenvergoeding.

Adres:
VluchtelingenWerk AC Schiphol in Justitieel Complex Schiphol, Duizendbladweg 100, 1117 VA Badhoevedorp.

Informatie is te verkrijgen bij Trudy van der Wiele, Nune Sarkisian of Eli Akbas
op telefoonnummer 088 0754195.

Vacature Kenmerken

Buiten de stad

Branche

Mensenrechten

Doelgroep

Vluchtelingen en Statushouders

Wat ga je doen

Begeleiding groepen, Voorlichting en lesgeven

Taalniveau

Goed NL

Vacaturenummer

12549

Publicatie datum

20 april 2023

Naam contactpersoon