St. Unie van Vrijwilligers Amsterdam


Locatie

Wg-Plein 206, 1054 SE Amsterdam, Nederland

organisatie nummer: 1235627

Wat is het doel van uw organisatie?

Onze missie is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en via vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken". Doelstelling Organisatie: Activiteiten ontplooien (en vasthouden) waarin de professionele hulp niet voorziet. UVV bemiddelt voor: 1. ziekenhuis- en verpleeghuiswerk 2. vriendschappelijk contact 3. clubwerk (gehandicapte)ouderen 4. hulpverlening thuis 5. ondersteuning bij ontslag uit het ziekenhuis Taakverdeling: Bestuur. Coördinatoren (tevens bestuurslid) voor de vier werktakken

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Vrijwilligerswerk in ziekenhuizen en zorginstellingen Vriendschappelijk Huisbezoek Ondersteuning bij onstlag uit het ziekenhuis (OBO) Clubs voor valide en gehandicapte ouderen

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

Reiskostenvergoeding, introductiebijeenkomst(hapjes&drankjes), themabijeenkomsten (bijv. Overvalpreventie), zinvol werk (door bijdrage welzijn van een andere Amsterdamse burger)

Naam
Astrid Koning
E-mailadres
vh@uvvamsterdam.nl
Telefoonnummer
0206207068