AMSTA, De Poort


Locatie

Hugo de Grootkade 18
1052 LS AMSTERDAM
Nederland

organisatie nummer: 1236992

Wat is het doel van uw organisatie?

Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. Soms brengt het leven mensen in een situatie waarin zelfstandig functioneren niet langer gaat. Als ondersteuning door naasten niet meer voldoende is, kunnen mensen voor wonen, zorg en welzijn terecht bij Amsta. Amsta is er voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en anderen in Amsterdam die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

De activiteiten zijn gericht op de wensen en interesse van de cliënten / bewoners binnen onze locatie. Dit kan gericht zijn op afdelingsactiviteiten, club activiteiten, centrale activiteiten maar voor al ook gericht op individuele activiteiten.

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

Wij vinden het fantastisch wanneer u zich vrijwillig wilt inzetten voor onze bewoners en kijken daarbij óók naar uw wensen en verwachtingen. Wat heeft u te bieden, wat lijkt u leuk, waarin wilt u zich ontwikkelen? Antwoorden hierop proberen we zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van onze bewoners. Wilt u individuele activiteiten ondernemen met cliënten, of helpt u liever bij (de organisatie van) activiteiten en evenementen? Samen kijken we waarbij we uw vrijwillige hulp kunnen inzetten, voor hoeveel uren en voor welke periode. Amsta vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met vrijwilligers. Voor u als vrijwilliger is het daarnaast van belang om te weten waar u recht op heeft en wat de verwachtingen zijn ten opzichte van elkaar.
Naam
X. Vermeulen
E-mailadres
vcamailing+11286@gmail.com
Telefoonnummer
020 5806600