Vrouwenruimte de Kat Amsterdam


Locatie

Wagenaarstraat 184, 1093 EB Amsterdam, Nederland

organisatie nummer: 1239113

Wat is het doel van uw organisatie?

Onze vrouwenruimte is een organisatie voor en door vrouwen. De organisatie heeft als doel om vrouwen met diverse achtergronden samen te brengen en het zelfrespect en de zelfredzaamheid van (migranten)vrouwen in kwetsbare situaties te verbeteren. Wij vinden dat elke vrouw de kans moet krijgen om de krachten die zij in zich heeft te ontwikkelen

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Er vinden diverse activiteiten plaats, zoals Nederlandse taallessen, orientatie op de Nederlandse samenleving, voorlichtingen, ontmoetingsochtenden en de kookgroep. Voor kinderen in de lagere schoolleeftijd en het eerste jaar middelbare school bieden wij huiswerkbegeleiding aan. Alle leeftijden en culturele achtergronden zijn welkom in de Kat. We hebben respect voor ieders achtergrond

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

In Vrouwenruimte De Kat ontmoet je vrouwen van diverse culturele en sociale achtergrond. De sfeer is informeel, de lijnen zijn kort.  De nadruk van de activiteiten ligt op het lesgeven aan vrouwen, waarbij ook de ontmoeting, het delen van kennis en ervaring belangrijk zijn. Als vrijwilliger in De Kat werk je veelal zelfstandig, maar kun je ook rekenen op een ervaren en enthousiast team.  De ruimte is inmiddels omgedoopt tot "Kathuis" en beschikbaar voor alle bewoners in Oost die een maatschappelijk belang nastreven. 

Naam
M. Coenraads
E-mailadres
stichtingdekat@gmail.com
Telefoonnummer
020 6947214